Nytt rekord för Bonnier News Business

2022 gör det nya affärsområdet Bonnier News Business sitt bästa resultat hittills. Vinsten landar på 431 Mkr, en förbättring med över 50 Mkr jämfört med i fjol. Den svenska verksamheten gör en resultatförbättring med drygt 36 Mkr och landar på 270 Mkr, medan den internationella delen förbättrar bidraget till 161 Mkr.

Nytt rekord för Bonnier News Business

Under 2021 förenades Bonnier News bägge affärsområden Di-gruppen (Dagens industri och branschtitlarna) och Business to Business till en gemensam enhet. Affärsområdet har verksamhet i ett tiotal europeiska länder.

Loket i affärsområdet är Dagens industri som nu är Sveriges näst största digitala morgontidning med närmare 90 000 digitala prenumeranter. Resultatet för Dagens industri minskar marginellt till 202 Mkr under året, jämfört med 209 Mkr 2021.

Den största finansiella förbättringen sker inom Di-gruppens branschmedier där resultatet ökar med drygt 40 Mkr. Här är Dagens Samhälle det största utropstecknet och ökar sina prenumerationsintäkter med 10 Mkr och nästan tredubblar resultatet till 14 Mkr.

Prenumerationsaffären fortsätter att växa starkt inom de flesta av affärsområdets titlar. Di-gruppens ackumulerade intäkter från läsarverksamheten är hela 58 Mkr bättre än föregående år. Även eventverksamheten ökar sitt resultat i takt med att covidrestriktionerna mildras under året.

– En turbulent omvärld och kraftigt stigande inflation, med rusande räntor och elpriser som följd, gör att behovet av kvalitativ journalistik fortsätter att vara stort på alla plattformar, säger Peter Fellman, chefredaktör för Dagens industri och affärsområdeschef för Bonnier News Business.

Annonsintäkterna fortsätter att utvecklas positivt jämfört med året innan, vilket är en stor bedrift under rådande annonskonjunktur. Utbildningsverksamheten fortsätter också att utvecklas väl, även om utbildningarna backar något och under året landar bidraget på över 20 Mkr.

Under 2022 fortsätter Bonnier Healthcares digitala kunskaps- och beslutsstöd för allmänläkare (CDS) att utvecklas i en positiv riktning. Produkten är etablerad i Norge, Sverige och Tyskland och omsätter nu 70 Mkr med bra lönsamhet. En expansion in på den polska marknaden har påbörjats och nästa steg är vidare expansion ut i Europa. Under året förvärvar också Di-gruppen Close, Sveriges största företag inom professionella nätverk, som också har god utveckling.

– Överlag har vi ett nytt fantastiskt år inom affärsområdet där alla verksamheter utvecklas väl. Men det mest glädjande är att vi skapar ett fantastiskt innehåll på alla våra plattformar som är till stor nytta för våra läsare och användare vilket det goda resultatet är ett tydligt bevis på, säger Peter Fellman.

För mer information kontakta:

Peter Fellman, chefredaktör Dagens industri och affärsområdeschef Bonnier News Business
070-209 02 26, peter.fellman@bonniernews.se