Vår organisation

Bonnier News är Sveriges ledande nyhetsaktör, omsätter 10,1 miljarder kronor och har över 8 000 anställda varav cirka 2 500 journalister. Bolaget – som i dag har sex olika affärsområden – har sin kärna i dagstidningarna Dagens Nyheter, Expressen och Dagens industri och har de senaste åren befunnit sig i en stark tillväxtfas.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Vår organisation

Dagens Nyheter

I affärsområde Dagens Nyheter samsas Sveriges största morgontidning DN med Kamratposten, även kallad KP, som är en svensk tidning för barn och unga grundad 1892 av läraren Stina Quint. I affärsområdet ingår också de tre finlandssvenska tidningarna Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Östnyland, som delägs tillsammans med den finländska föreningen Konstsamfundet.

Ansvarig för Affärsområdet är Peter Wolodarski, affärsområdeschef och chefredaktör för Dagens Nyheter.

Läs mer om Dagens Nyheters olika varumärken.

Bonnier News Local

Inom Bonnier News Local, som är Sveriges största lokaltidningskoncern, samlas ett drygt 40-tal lokala varumärken från Trelleborg i söder till Östersund norr. Bonnier News Local AB är också 30 procentig delägare i Gota Media.

Ansvarig för affärsområdet är Pia Rehnquist, affärsområdeschef.

Läs mer om Bonnier News Locals olika varumärken.

Expressen

Expressen är ett affärsområde som kombinerar Expressens starka nyhetsverksamhet och stora digitala publik med ledande featurejournalistik från många välkända magasinsvarumärken.

Ansvarig för affärsområdet är Klas Granström, affärsområdeschef och chefredaktör för Expressen.

Läs mer om Expressen olika varumärken.

Bonnier Publications

Bonnier Publications huvudsakliga verksamhet består av utgivning av sajter, tidningar och magasin för den Skandinaviska marknaden. Affärsområdet har sin bas i Köpenhamn.

Ansvarig för affärsområdet är Jesper Buchvald, vd.

Läs mer om Bonnier Publications olika varumärken.

Bonnier News Business

Vad som förenar verksamheterna inom Bonnier News Business är att de vänder sig till en professionell publik. Affärsområdet inrymmer tjänster, bolag och tidskrifter både i Skandinavien och delar av Europa. 

Ansvarig för affärsområdet är Peter Fellman, affärsområdeschef och chefredaktör för Dagens industri.

Läs mer om Bonnier News Business olika varumärken.

Bonnier News Logistics & Production

Affärsområdet har sin bas i tryck och distribution av tidningar och magasin. Stort fokus ligger också på utvecklingen av nya typer av distributionsaffärer samt e-handel.

Ansvarig för affärsområdet är Stina Morlin, affärsområdeschef.

Läs mer om Bonnier News Logistics & Productions olika varumärken.

Natasa Kandic
Talent Acquisition Partner
natasa.kandic@bonniernews.se
Vilhelm Berggren
Team Lead & Talent Acquisition Partner
vilhelm.berggren@bonniernews.se