Upphovsrätt och AI

Text, grafik, bilder, ljud, teckningar, datakoder och annat innehåll på denna sajt/app (”Tjänsten”) skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) (”Upphovsrättslagen”) och rättigheterna därtill innehas av Bonnier News AB och/eller dess koncernbolag och/eller licensgivare (nedan kallade ”Bonnier News”). Bonnier News förbehåller sig alla rättigheter till innehållet, inklusive rätten att utnyttja innehållet för text- och datautvinning enligt 2 kap. 15 a § Upphovsrättslagen.

Bonnier News tillåter inte ”crawling” eller ”scraping” eller liknande användning av det innehåll som görs tillgängligt via Tjänsten, vare sig det sker manuellt eller automatiserat, eller på annat sätt med hjälp av automatiserade metoder (inklusive robotar, skrapor och spindlar) för att visa, komma åt eller samla in information, av vilket slag det än må vara. Vidare är det inte tillåtet att använda innehållet eller vår data (inklusive tillhörande metadata) för att träna en maskininlärnings- och/eller AI-modell eller på annat sätt föra in innehåll från Tjänsten i en maskininlärnings- och/ eller AI-modell.

Oaktat vad som anges ovan tillåter Bonnier News indexering av innehåll för införande i en Sökmotor. Med ”Sökmotor” avses en allmänt tillgänglig, kostnadsfri databas med information som nås på, via eller med hjälp av Internet där resultaten visas som svar på specifika individuella sökfrågor som ett kort utdrag av text och/eller miniatyrbild, samt en länk till den sajt där sådan information offentliggörs, visas eller på annat sätt görs tillgänglig.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor från tid till annan genom att publicera uppdaterade villkor på bonniernews.se, som träder i kraft och ersätter tidigare villkor med verkan från publiceringen.

Denna version publicerades den 9 november 2023.