Bonnier News ägare

Bonnier News ägs av Bonnier Group, som i sin tur ägs av familjen Bonnier – Nordens största mediefamilj. Bonnier Group omfattar bland annat även bokutgivning och förlagsverksamhet samlad i Bonnier Books, fastighetsägande och utveckling i Bonnier Fastigheter samt investeringsverksamheten Bonnier Ventures.

Bonnier News ägare är familjen Bonnier, Nordens största mediefamilj med en stark publicistisk tradition sedan 1804. Bonnier News är i dag ett operativt självständigt bolag med egna värderingar, men all vår verksamhet är fast förankrad i familjens vision och kärnvärden.

Läs mer om Familjen Bonnier och Bonnier Groups olika verksamheter.

Familjen Bonniers vision som ägare

”Vår vision handlar även framåt om både kommersiell framgång och om verksamheternas innehåll. Vi vill dels att Bonnier ska fortsätta att utvecklas som ett långsiktigt, lönsamt och familjeägt företag, dels att det bland våra företag ska finnas ledande journalistiska och publicistiska verksamheter som bidrar till öppna, inkluderande samhällen med fri åsiktsbildning. Medan en del branschkollegor överger journalistik och berättelser för andra onlineverksamheter väljer vi att fortsätta vara ett medieföretag.”

Bonnier Groups verksamhet utgår från följande kärnvärden:

Yttrandefrihet

Vi tror att ett öppet pluralistiskt samtal är grunden för demokrati.

Passion för medier

Vi kan medier. Att utvecklas under förändrade marknadsförutsättningar är vår nedärvda styrka, innovation är vårt fokus.

Individens förmåga

Vi tror på kraften hos den enskilda människan, och vill genom journalistik, berättelser och kunskap stärka individers möjlighet att påverka och förändra.

Ett familjeföretags engagemang

Vi planerar för generationer, inte för kvartal.

No items found.