Röster. För det fria ordet.

Som Nordens största medieföretag hjälper Bonnier News medborgare och organisationer att fungera i ett demokratiskt samhälle. Våra journalister rapporterar, granskar och berättar om vår tids frågor. Vi inspirerar och skapar affärer genom möten, produkter och tjänster. Alla vi som jobbar här, från journalisten i norr till techutvecklaren i söder, bidrar med olika perspektiv för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag och föra det fria ordet framåt. Tillsammans.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
För det fria ordet

Tillsammans för det fria ordet

Inom Bonnier News lär vi oss hela tiden nya saker. Vi tror att alla har möjlighet att utvecklas och hos oss uppmuntras du att prova på nya uppgifter, samarbeta och att vara generös med din kunskap. Vi är hela tiden på jakt efter personer som vill vara med på vår resa i det fria ordets tjänst.

Välkommen att utforska vilka möjligheter som finns hos oss just nu.

Tillsammans för det fria ordet

Allt vi gör ska bidra till det fria ordet för ett demokratiskt, inkluderande och hållbart samhälle – från utveckling av nya produkter och tjänster till tech, försäljning, journalistik, juridik, kommunikation och organisation. Det är ett ständigt pågående uppdrag och vi gör det tillsammans.

Kontaktpersoner inom rekrytering

Natasa Kandic
Talent Acquisition Partner
natasa.kandic@bonniernews.se
Vilhelm Berggren
Team Lead & Talent Acquisition Partner
vilhelm.berggren@bonniernews.se