Bonnier News styrelse

Eva Hamilton
Ledamot

Född 1954.
Ordförande Luleå Tekniska Universitet, Film & TV-producenterna. Styrelseledamot i LKAB m fl.

John Ridding
Ledamot

Född 1965.
Vd The Financial Times Group, UK. Styrelseledamot Nikkei Inc, organisationen Room to Read.

Åsa Riisberg
Ledamot

Född 1974.
Styrelseledamot bl a Vifor Pharma, Netcompany, F-secure, Chiesi Pharma, Atlas Antibodies m fl.

Are Stokstad
Ledamot

Född 1954.
Ordförande i Nettavisen, Larvikbanken, Norge. Tidigare vd i Amedia, Norge, fram till 2020.

Anders Forsström
Ledamot

Född 1961.
Arbetstagarrepresentant.

Anna Herdenstam
Suppleant

Född 1965.
Arbetstagarrepresentant.

Björn Olsson
Ledamot

Född 1967.
Arbetstagarrepresentant.

Mikael Gonner
Ledamot

Född 1979.
Arbetstagarrepresentant.