Bonnier News styrelse

Tomas Franzén
Ordförande

Född 1962.
Ordförande Tieto Evry AB m fl. Styrelseledamot AIK Fotboll AB, Axel Johnson AB, Dustin Group AB m fl.

Erik Haegerstrand
Ledamot

Född 1959.
Vd och styrelseordförande för Bonnier Group. Tidigare vd för Bonnier Holding från 2013 till 2018, samt flera andra roller inom Bonnier.

Eva Hamilton
Ledamot

Född 1954.
Ordförande Luleå Tekniska Universitet, Film & TV-producenterna. Styrelseledamot i LKAB m fl.

John Ridding
Ledamot

Född 1965.
Vd The Financial Times Group, UK. Styrelseledamot Nikkei Inc, organisationen Room to Read.

Åsa Riisberg
Ledamot

Född 1974.
Styrelseledamot bl a Vifor Pharma, Netcompany, F-secure, Chiesi Pharma, Atlas Antibodies m fl.

Robert Grimshaw
Ledamot

Född 1971.
Vd Study In UK, UK.
Rådgivare, Emerge Edtech Venture capital fund, UK.

Are Stokstad
Ledamot

Född 1954.
Ordförande i Nettavisen, Larvikbanken, Norge. Tidigare vd i Amedia, Norge, fram till 2020.

Anders Forsström
Ledamot

Född 1961.
Arbetstagarrepresentant.

Anna Herdenstam
Suppleant

Född 1965.
Arbetstagarrepresentant.

Björn Olsson
Ledamot

Född 1967.
Arbetstagarrepresentant.

Lena Pehrsson
Suppleant

Född 1959.
Arbetstagarrepresentant.

Mikael Gonner
Ledamot

Född 1979.
Arbetstagarrepresentant.