Finansiell information

Här samlar vi finansiell information från Bonnier News.

Bonnier News årsredovisning

Då Bonnier News är ett affärsområde inom Bonnier Group är vår årsredovisning en del av Bonnier Groups årsredovisning. De senaste årens årsredovisningar från Bonnier Group finns att ladda ned här.

Finansiella rapporter

Ladda ned finansiella rapporter från Bonnier Group.

No items found.