Jämställdhet & inkludering

Jämställdhet och inkludering är prioriterade frågor inom Bonnier News och ett av fyra bärande fokusområden i vår hållbarhetsstrategi. Vi vill skapa ett öppet klimat på våra arbetsplatser och strävar efter att hitta talangfulla medarbetare som vidgar våra perspektiv och hjälper oss att bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Jämställdhet

Vi har sedan flera år arbetat aktivt för att uppnå jämställdhet mellan könen på våra tidningar och avdelningar. För oss innebär det att vi har en kultur och en arbetsmiljö där män och kvinnor har samma förutsättningar att verka och utvecklas samt att få – och ta – nya utmaningar.

Inkludering och mångfald

Bonnier News mål är att ha en inkluderande kultur där alla medarbetares perspektiv och kompetenser tas tillvara. På samma sätt som vi i vår journalistik står för en publicistisk mångfald och vill spegla Sverige och världen utifrån ett brett perspektiv, eftersträvar vi även mångfald vad gäller till exempel kompetens, språk, ålder, kön, bakgrund och utbildningsnivå i alla delar av organisationen. Ju fler perspektiv vi representerar – och inkluderar – desto bättre blir vi i allt vi gör.  

Mer om vad vi gör

Bonnier News är medlem i TechEq, ett unikt initiativ med syfte att föra samman teknikföretag för att aktivt förbättra jämställdheten inom tech-branschen.

Vi är också partner till Women in Tech, Nordens största mässa för kvinnor i teknikyrken. Under Women in tech genomför vi bland annat fokussamtal. Under Women in Tech 2023 ledde vår medarbetare Lovisa Bergstedt ett samtal mellan IT-chef Liselott Ahlberg och Helén Rapp, senior projektledare IT-säkerhet, om yttrandefrihet, säkerhetsfrågor och vikten av att värna om det fria ordet för ett demokratiskt samhälle. De pratar också om hur de tekniskt arbetar för att skydda det fria ordet. Se samtalet här.

Kontaktpersoner

No items found.