Bonnierägda Fastighetsnytt köper Estate Media

Fastighetsnytt stärker sin position och köper norska Estate Media. Förvärvet görs genom en 100% aktieöverlåtelse och ger Fastighetsnytt en starkare position i Norden både när det gäller agendasättande journalistik och eventverksamhet med inriktning på den kommersiella fastighetsbranschen.

Bonnierägda Fastighetsnytt köper Estate Media
Foto: Elias Ljungberg

Estate Media är den ledande medieaktören när det gäller kommersiella fastigheter i Norge och har även en stark position på den danska marknaden. Fastighetsnytt ingår i Bonnier News affärsområde Di-gruppen och omfattar även tidningen Byggindustrin. Tillsammans står Fastighetsnytt och Byggindustrin som arrangörer av eventet Construction Summit och mötesplatsen Business Arena som anordnas på flera orter i Sverige samt i Helsingfors. Genom förvärvet Estate Media skapas nu förutsättningar för fortsatt tillväxt för de journalistiska produkterna och utveckling av eventverksamheten i Norden.    

”Jag är jätteglad över att vi kunnat ro den här affären i hamn. Genom köpet av Estate Media tar vi ett nordiskt grepp om den intressanta fastighetssektorn. Jag är också övertygad om att Fastighetsnytt och Byggindustrin har mycket att lära av Estate Media och vise versa. I Di-gruppen får vi nu vår första verksamhet utanför Sverige vilket också är spännande.” säger Peter Fellman, affärsområdeschef för Di-gruppen.

Fastighetsnytt och Estate Media kompletterar varandra i flera avseenden. Estate Media har en ledande ställning i Norge och Danmark när det gäller journalistik med inriktning på den kommersiella fastighetsbranschen. Man arrangerar framgångsrika event på området och har kommit långt i utvecklingen av digitala produkter. Estate Media driver även reklambyrån Blake som är specialiserad på fastighetsbranschen.

“Norden som fastighetsmarknad har totalt sett aldrig varit starkare och mer intressant för investerare. Estate Media och Blake har många skickliga medarbetare, stor lokal kunskap och nätverk i varje land. Jag ser fram emot att länka de nordiska fastighetsmarknaderna än närmre varann.” säger Trond Valle, VD Estate Media

Det ligger i Fastighetsnytts strategi att expandera i Norden och förvärvet av Estate Media ger de bägge bolagen en stark position att tillsammans utveckla eventverksamheten i Norge och Danmark.

”Vi kommer gemensamt att kunna utveckla affären med den nödvändiga lokala kännedomen och bredda vårt erbjudande till alla våra kunder i Norden. Vi kommer att kunna lära mycket av varandra när det gäller journalistik, event, media och utvecklingen av digitala produkter.” säger Peter Lingmerth, VD för Fastighetsnytt.

För mer information kontakta:

Peter Fellman, affärsområdeschef Di-gruppen, + 46 702090226

Peter Lingmerth, VD Fastighetsnytt, + 46 708440277

Trond Valle, VD Estate Media, + 47 91123334