Erik Andreasson

Han har alltid varit en stor mediekonsument och lockades tidigt till branschen. Efter att ha inlett karriären som Managemant Trainee på Bonnier News Local är han i dag Corporate Development Manager inom koncernens centrala affärsutvecklingsteam. Möt Erik Andreasson.

Berätta kort om dig själv:

– Jag är född och uppvuxen i en textilfamilj i Borås med tidigt intresse för sport, friluftsliv samt teknik och media – intressen som är lika starka än i dag. Jag är en typisk rastlös själ som drivs av att lära mig nytt och utmana mig själv att testa på nya saker. Egenskaper som jag nyttjar också i mitt arbete.

Hur länge har du jobbat på Bonnier News?

– Det har blivit 3,5 år nu. Jag började som Management Trainee på Bonnier News Local under 2019 i samband med Bonnier News satsning på lokalmedia. Sedan cirka två år tillbaka arbetar jag i ett team om fem personer som utgör det centrala affärsutvecklingsteamet inom Bonnier News.

Vad fick dig att söka till Bonnier News?

– För en stor mediekonsument har branschen som stort alltid haft en väldig attraktionskraft. Att få arbeta med produkter och varumärken man själv har en relation till, och kan se ur ett konsumentperspektiv, tror jag gör arbetet både bättre, enklare och roligare. I en tid när traditionell nyhetsmedia utmanas alltmer av ny teknik, nya medier och förändrade beteenden är det än mer spännande att få vara med och driva utvecklingen framåt. Med den insikten var det en självklarhet att söka till Nordens största mediehus.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– I min roll arbetar jag nära ledningsgrupper och beslutsfattare och det är väldigt roligt att känna att jag kan påverka och se de projekt, förvärv, och strategiarbeten som jag varit delaktig i lanseras och få effekt. Efter 3,5 år känns arbetet fortfarande väldigt lärorikt och stimulerande, mycket tack vare den enorma kompetens och det driv som finns i organisationen.

Hur ser en arbetsdag ut?

– Det varierar och beror på vilka projekt jag är delaktig i och under vilken fas det befinner sig, men vanligen styr jag mycket över min egen tid och prioriterar insatser där de behövs. Jag föredrar att arbeta från vårt kontor och en typisk dag innehåller oftast en avstämning i projekten och kontakt med olika personer i organisationen för att samla in input och data. Därefter är det mer självständigt arbete med analys och ta fram relevant underlag.

Vilka tidningar läser du?

– DN och Expressen läser jag dagligen, och även ”minlokaltidning Borås Tidning veckovis. Lägg även till flera av våra affärsområdens podcasts och ohälsosamt många besök till DN:s sudokuportal.