Vinst för Expressen Lifestyle 2022

Affärsområdet Expressen Lifestyle nådde ett positivt resultat under 2022. En stark digital publikutveckling och effektiviseringar motverkade utmaningar med bland annat lösnummerförsäljning, annonsförsäljning och höjda papperspriser.

Vinst för Expressen Lifestyle 2022

– Verksamheten levererar ett bra resultat givet ett år med stora utmaningar, framför allt under början av året. Andra halvåret var avsevärt starkare vilket möjliggjorde plusresultatet för helåret. Tack vare Expressens stora räckvidd skapas goda förutsättningar för nya affärer, både inom affärsområdet och för andra titlar inom Bonnier News. Framdriften i den digitala transformationen ger ökad stabilitet framåt för hela Expressen Lifestyle, säger Anders Eriksson, vd Bonnier News.

Sammantaget gjorde kvällstidningarna Expressen, GT och Kvällsposten samt de cirka 30 livsstilsmagasin som ingår i Expressen Lifestyle en rörelsevinst på 4 miljoner kronor 2022. Det ska jämföras med 88 miljoner kronor året innan.

Bakom förändringen ligger främst minskad försäljning av tryckta tidningar i butik och prenumerationer samt kraftigt höjda priser på magasins- och tidningspapper. Förra årets första månader var fortsatt tyngda av pandemin och det slog mot Expressen Lifestyles annonsförsäljning.

Omsättningen var 1,57 miljarder kronor (1,68 miljarder 2021).

Den digitala publiken utvecklades starkt 2022 och stiger vidare i början av 2023. Det bidrog under förra året till en digital annonsförsäljning som växte och slog marknadens trend i strategiskt viktiga delar.

Digitala läsaraffär växer kraftigt och ger ett starkt ekonomiskt bidrag. Under 2022 lanserade Expressen Lifestyle två stora nyheter kring digitala prenumerationer. Expressen Premium blev ett totalerbjudande av nyhetsjournalistik från Expressen och featurejournalistik från alla livsstilstitlar. Expressen Premium Max lanserades i augusti och erbjuder all premiumjournalistik plus livesänd sport till Expressens stora publik, med ett särskilt fokus på fotboll och ishockey. Totalt har verksamheten nu över 150000 digitala prenumeranter.

– 2022 var ett urstarkt år för journalistiken från alla tidningar som ingår i Expressen Lifestyle. Vi har varit på plats i Ukraina under kriget, avslöjat politiker och poliser och fortsatt att utveckla livvsstilsjournalistiken. Samtidigt är publikutvecklingen stark, de digitala läsarintäkterna växer och våra printmålgrupper älskar våra tidningar. Det är väldigt roligt, säger Klas Granström, chefredaktör för Expressen och affärsområdeschef Expressen Lifestyle.