Växande prenumerationsaffär men minskad vinst för Bonnier News Local 2023

Bonnier News Local visar upp en kraftig tillväxt av prenumeranter under 2023 och passerade milstolpen 500 000 kunder. Samtidigt påverkas koncernen av lågkonjunktur, vikande annonsmarknad och extraordinära kostnader för att ställa om verksamheten. Affärsområdets resultat för 2023 är 91 miljoner kronor (Mkr) exklusive extraordinära poster. Efter strukturkostnader och resultatandelar är resultatet 29 Mkr.

Växande prenumerationsaffär men minskad vinst för Bonnier News Local 2023
Pia Rehnquist, affärsområdeschef Bonnier News Local. Foto: Per Mikaelsson

Prisbelönad journalistik, en framgångsrik satsning på livesport och en imponerande tillväxt av antalet prenumeranter. Det fanns många ljusglimtar under 2023 för Bonnier News Local. Det ekonomiska resultatet är dock sämre än tidigare år (174 miljoner kronor 2022). Verksamhetens underliggande resultat 91 Mkr belastas av extraordinära poster på över 60 Mkr och EBITA landar därmed på 29 Mkr. 

– Prenumerationsaffären utvecklades väldigt positivt 2023 och vi hade en tillväxt på den digitala sidan på 17 procent. Det visar att vår grundstrategi håller och att våra tidningar är viktiga och attraktiva. Vi ökar till och med den totala mängden prenumeranter, trots branschens stora printtapp. Ekonomiskt mer än kompenserar vi tappet i print med nya digitala intäkter, säger Pia Rehnquist, affärsområdeschef.

De extraordinära posterna är så kallade strukturkostnader, pengar som används för att ställa om verksamheten. Både den kommersiella och den redaktionella verksamheten anpassades efter nya förutsättningar under 2023 och det skedde en viss nedbemanning. Det är också delägda bolag, så kallade resultatandelar, som bidrar med negativa resultat.   

Lanseringen av +Allt  i början av 2023 har varit en stor succé för Bonnier News Local. I december hade omkring 60 000 Local-kunder prenumerationer som ger dem tillgång till nästan all Bonnier News journalistik i det bundlade paketet.

– Vi hade också en mycket fin tillväxt i vår prioriterade målgrupp, 30–39-åringar. Det är väldigt glädjande och visar att intresset för riktigt bra lokaljournalistik inte är en generationsfråga.

Samtidigt påverkades koncernens resultat kraftigt av den utmanande lågkonjunkturen och den vikande annonsmarknaden. Under året vidtogs flera åtgärder för att säkra en hållbar och kostnadseffektiv utgivning av papperstidningar också i framtiden. Bland annat genom avvecklingen av tryckeriet i Östersund och utvecklingen av automatiserad redigering.

– Vi har investerat mycket för framtiden och tagit rejäla kostnader under året som självklart påverkat resultatet. Men vi har gjort det för att bädda för bättre utveckling framöver. Jag känner mig trygg med att de satsningar vi gjort, till exempel på automatiserad redigering som vi sjösätter nu under våren, kommer ge oss positiva ekonomiska effekter, säger Pia Rehnquist.

Under året tog Bonnier News Locals partnerskap med Gota Media nya steg och under 2024 kommer mycket arbete läggas på att få ännu fler delar i samarbetet att falla på plats.

– Det är ett sätt för oss båda att rusta inför framtiden, säger Pia Rehnquist.

Bonnier News Local 2023 i siffror:

Omsättning: 3 009 Mkr
EBITA från verksamheten: 91 Mkr
EBITA inkl extraordinära poster: 29 Mkr
Prenumeranter: 501 691 st
Digitala prenumeranter: 263 541 st

Vid frågor, vänligen kontakta:

Pia Rehnquist, affärsområdeschef Bonnier News Local
070-378 10 42, pia.rehnquist@bonniernews.se