Tidnings AB Marieberg höjer vederlaget till 14,40 kronor per aktie i det rekommenderade kontanterbjudandet till aktieägarna i Readly International AB (publ)

Den 5 december 2022 offentliggjorde Tidnings AB Marieberg ("Bonnier News" eller "Budgivaren"), ett av Bonnier News Group AB helägt dotterbolag, ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Readly International AB (publ) ("Readly" eller "Bolaget") att överlåta samtliga aktier i Readly till Bonnier News för 12 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Den 11 januari 2023 meddelade Bonnier News att acceptperioden förlängdes till och med den 3 februari 2023. Bonnier News har nu beslutat att höja vederlaget i Erbjudandet till 14,40 kronor kontant per aktie (det "Reviderade Erbjudandet") och att ytterligare förlänga acceptperioden till och med den 9 februari 2023.

Tidnings AB Marieberg höjer vederlaget till 14,40 kronor per aktie i det rekommenderade kontanterbjudandet till aktieägarna i Readly International AB (publ)
Foto: Readly

Sammanfattning

- Bonnier News höjer vederlaget i Erbjudandet från 12 kronor till 14,40 kronor kontant per aktie i Readly, vilket motsvarar ett totalt värde av det Reviderade Erbjudandet om cirka 546 miljoner kronor, och förlänger acceptperioden till och med den 9 februari 2023.

- Priset per aktie i det Reviderade Erbjudandet motsvarar en premie om 91,1 procent i förhållande till stängningskursen om 7,535 kronor per aktie den 2 december 2022 (vilket var den sista dagen före offentliggörandet av Erbjudandet); 104,0 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 7,06 kronor per aktie under de senaste 60 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och 92,2 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 7,49 kronor per aktie under de senaste 120 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

- Swedbank Robur, Beryl Capital Management och Tredje AP-fonden, som tillsammans innehar totalt 8 136 453 aktier i Readly, motsvarande cirka 21,5 procent av aktierna och rösterna i Readly, har på vissa villkor åtagit sig att acceptera det Reviderade Erbjudandet. Harry Klagsbrun, Samson Rock Capital samt Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, som tillsammans innehar totalt 3944502 aktier i Readly, motsvarande cirka 10,4 procent av aktierna och rösterna i Readly, har uttryckt sitt stöd för det Reviderade Erbjudandet och har icke bindande uttryckt avsikt att acceptera det Reviderade Erbjudandet. Således har aktieägare som innehar totalt cirka 31,9 procent av aktierna och rösterna i Readly, antingen genom avtal åtagit sig att, eller genom uttalanden uttryckt sin avsikt att, acceptera det Reviderade Erbjudandet.

Anders Eriksson, verkställande direktör och koncernchef för Bonnier News Group AB, kommenterar:

"Vi har lämnat ett attraktivt erbjudande till aktieägarna i Readly då vi bedömer att bolaget, som en del av Bonnier News, kan säkras långsiktig finansiering och dra nytta av våra styrkor inom innehåll och räckvidd för att skapa ett bättre erbjudande för prenumeranter och en långsiktigt hållbar affärsmodell. Vi är därför glada över att ha nått en samsyn med flera väsentliga aktieägare om värdet på bolaget och vad som utgör den bästa vägen framåt. Med stöd från dessa aktieägare, motsvarande cirka 31,9 procent av kapitalet, och det tidigare kommunicerade stödet från den oberoende budkommittén har vi därför beslutat att höja budet till 14,40 kronor per aktie."

För mer information, inklusive det fullständiga pressmeddelandet, vänligen besök www.offer-to-read.com.