Rekordresultat för Bonnier News

Under 2021 levererar Bonnier News ett mycket starkt resultat vilket är drivet av intäktstillväxt och marginalförbättringar.

Rekordresultat för Bonnier News

Omsättningen uppgår till 8,2 miljarder SEK(7,7 miljarder SEK, 2020), varav den organiska ökningen är 300 MSEK (4procent). Ökningen är driven av en stark tillväxt inom digitala prenumerationeroch en stark annonsförsäljning. EBITA uppgår till hela 988 MSEK (647 MSEK, 2020), vilket är det högsta resultatet någonsin för Bonnier News och motsvarar
en EBITA-marginal på 12 procent.

Läsarintäkterna växer med 3 procent, vilket är drivet av en fortsatt stark utveckling i den digitala prenumerationsaffären som växer med 21 procent. Annonsaffären utvecklas också starkt inom ett flertal områden, återhämtar sig från den utmanande annonssituationen som rådde under större delen av 2020, och växer med totalt 8 procent jämfört med föregående år drivet av digitala annonsintäkter. Coronapandemin har fortsatt negativ påverkan på event- och utbildningsaffären, men intäkterna återhämtar sig något och växer med 11 procent. Kostnaderna inom tryck och distribution minskar med 9 procent, vilket framförallt drivs av effektiviseringar i distributionsleden, intag av paketleveranser i tidningsdistributionen och minskade tryckta upplagor.

Under året genomförs ett antal strukturaffärer inom Bonnier News Local – och i april ökar norska Amedia sitt ägande till 20 procent i affärsområdet. I juli tillkännages ett strategiskt partnerskap mellan Bonnier News Local och Gota Media. Ambitionen är att tillsammans accelerera den digitala transformationen och skapa synergier som möjliggör investeringar i innehåll och kvalitativ lokal journalistik. Genom partnerskapet blir Bonnier News Local delägare i Gota Media och vice versa. Tillsammans med Gota Media förvärvas i juli tidningarna Skånska Dagbladet och Norra Skåne. I november förvärvas också Tranås-Posten.

Det nya affärsområdet Bonnier News Business bildas genom ett samgående mellan Di-gruppen och Bonnier B2B. Det nya affärsområdet blir den näst största affärsmediagruppen i Europa med en omsättning på cirka 2,4 miljarder SEK. Vi skapar också en gemensam organisation för Bonnier News läsarverksamhet. Målet för den nya organisationen är att
dubbla de totala prenumerationsintäkterna på tio år och de digitala på tre år.

Under 2021 fortsätter vi ta viktiga steg i vårt hållbarhetsarbete. Inom fokusområdet ”Miljö- och resurseffektivitet” fördjupar vi våra klimatberäkningar så att vi nu räknar in utsläpp från hela värdekedjan i vårt klimatavtryck. Vi ansluter oss till det forskningsbaserade initiativet Science Based Targets och skriver därmed under på att halvera vårt klimatavtryck fram till 2030. Under 2021 fortsätter vi röra oss mot målet om att vara fossilfria i såväl våra distributionstransporter som vad gäller pool- och tjänstebilar till år 2025. Parallellt under året har vi också adresserat frågan om inkludering och mångfald på central nivå, bland annat genom en uppdaterad rekryterings- och mångfaldspolicy.

Kontakt

Anders Eriksson, vd Bonnier News, +46 8 738 19 21