Rekord för utländsk affärspress driver Bonnier News Business vinst

Bonnier News Business, med Dagens industri i Sverige som enskilt största verksamhet, noterar ännu ett mycket starkt år, trots turbulent omvärld. Vinsten uppgick till 381 Mkr, varav 166 Mkr kom från de internationella verksamheterna som därmed gjorde sitt bästa resultat hittills.

Rekord för utländsk affärspress driver Bonnier News Business vinst

Affärsområdet Bonnier News Business, som omfattar Bonnier News svenska affärspress, internationella affärstidningar och vertikaler i ett tiotal länder, ökade under 2023 sin omsättning med 156 Mkr till 2 837 Mkr. En fortsatt orolig omvärld med geopolitiska konflikter och hög inflation satte dock sin prägel på lönsamheten jämfört med fjolåret.

– Trots ett mycket turbulent 2023 har våra tidningar och verksamheter åstadkommit ännu ett fantastiskt år. Den ökade osäkerheten i vår omvärld gör det tydligt att behovet av kvalificerad journalistik från titlarna inom Bonnier News Business är större än någonsin, säger Peter Fellman, affärsområdeschef för Bonnier News Business och chefredaktör för Dagens industri.

Den svenska delen av verksamheten, som omfattar Dagens industri och ett tiotal branschtitlar, redovisar sammantaget en vinst på 215 Mkr. Det är en försämring från fjolåret med 55 Mkr, till största delen drivet av tapp i annonsintäkter.

– Sverige har haft en ovanligt svag ekonomisk utveckling under 2023 vilket inneburit stora annonstapp generellt i branschen, säger Peter Fellman.

Dagens industri noterade dock nytt rekord i antal prenumeranter under året till 131 000. Även räckvidden nådde nya toppnivåer i december.

– Vi har använt 2023 till att strategiskt förändra Di-redaktionens arbetssätt i syfte att säkra framgång under kommande år. Bland annat har vi implementerat en ny organisation, nya arbetssätt och en ny digital design som gett Di ett kraftfullare visuellt uttryck.

Bonnier News Business utländska verksamheter redovisade en samlad vinst på 166 Mkr. Affärstidningen Børsen i Danmark lyckades under året växa både i prenumerationer och intäkter, och gick därmed mot strömmen på den danska tidningsmarknaden. På Bonnier News Business övriga marknader var andra halvåret svagare än förväntat i de flesta länder. Estland, liksom Polen och Slovenien, drabbades samtliga av svag annonsmarknad medan däremot prenumerationsintäkterna var stabila och intäkter från eventverksamheterna hade stark framdrift.

Bonnier Healthcare bidrog till de utländska verksamheternas resultat med en vinst på 37 Mkr, varav 5 Mkr kommer från de svenska verksamheterna där en turnaround gjorts under året parallellt med en fortsatt stark utveckling för de norska verksamheterna.  

Under 2023 gick Bonnier News Business även in som delägare i svenska nyhetstjänsten Breakit och iIrlands ledande affärstidning Business Post.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Fellman, chefredaktör Dagens industri och affärsområdeschef Bonnier News Business
070-209 02 26, peter.fellman@bonniernews.se