Nya utgivningsdagar på Höglandet förbättrar tidningsbudens arbetssituation

Bonnier News Local tar ytterligare steg för att förbättra arbetssituationen för koncernens tidningsbud. Detta genom att utöka antalet distributionsdagar på Höglandet från tre till sex dagar per vecka och på så sätt öka antalet arbetstimmar för buden. Förändringen medför att Smålands-Tidningen och Tranås Tidning byter utgivningsdagar till måndag, onsdag och fredag.

Nya utgivningsdagar på Höglandet förbättrar tidningsbudens arbetssituation

Efter att i januari ha bytt utgivningsdagar för Falköpings Tidning, samlat distributionen i det så kallade VGT-området till att utgå från en istället för tre orter och på så sätt utökat arbetstiden för tidningsbuden, planerar Bonnier News Local nu att göra motsvarande förändring på Höglandet.

– Vi har redan sett positiva effekter i VGT-området och det här blir en naturlig utveckling av den förändringen, säger Philip Widner, vd för Bonnier News distributionsbolag Bonway. 

Förändringen, som förhandlas just nu och planeras börja gälla från och med 10 april, innebär att all distribution på Höglandet utgår från Nässjö och sker sex dagar per vecka istället för tre dagar, detta då Smålands-Tidningen och Tranås Tidning byter utgivningsdagar. 

– I dag sker tredagarsutdelning på Höglandet vilket gör verksamheten svårbemannad. Med den här förändringen möjliggör vi mer arbetstid och bättre kollegial gemenskap för våra tidningsbud, som därmed också ges bättre arbetsförhållanden och förutsättningar att kunna leva på sin lön. Samtidigt kan vi skapa förutsättningar för en mer hållbar distribution då vi kan gå från sex lokaler som används tre dagar per vecka till en lokal som används sex dagar. Vi kan också reducera antalet fordon, berättar Philip Widner.

För Smålands-Tidningens och Tranås Tidnings läsare innebär förändringen att de får tidningen nya dagar vilket för många blir en förbättring.

– Beslutet innebär en förbättring för alla prenumeranter som bor ute på landet och som får tidningen med post. Med ändrade utgivningsdagar kommer kunder på landsbygden oftare få tidningen på rätt utgivningsdag, säger Johan Hedberg, chefredaktör och ansvarig utgivare för Tranås Tidning.

– Det här är en viktig förändring som kommer att hjälpa SmT att fortsatt kunna vara på tårna och producera bästa möjliga lokala journalistik. Ett större distributionsfönster för buden gör att vi i förlängningen kommer att kunna fortsätta att fokusera på vårt kärnuppdrag och värna den lokala, redaktionella närvaron i Eksjö kommun, säger Carl-Henric Malmgren, chefredaktör och ansvarig utgivare för Smålands-Tidningen.

Totalt berörs 20 tidningsdistributörer av den planerade förändringen.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Philip Widner, vd Bonway
070-660 24 20, philip.widner@bonniernews.se

Johan Hedberg, chefredaktör och ansvarig utgivare Tranås Tidning
070-547 34 68, johan.hedberg@bonniernews.se

Carl-Henric Malmgren, chefredaktör och ansvarig utgivare Smålands-Tidningen
070-003 36 96, carl-henric.malmgren@bonniernews.se