Marieberg Media och Bonnier News Local avslutar samarbetet

Bonnier News bemanningsbolag Marieberg Media har inlett förhandlingar om en omorganisation. Anledningen är att Bonnier News Local planerar att från och med hösten 2024 ta hem vikariebemanningen i egen regi. Den planerade förändringen berör Marieberg Medias konsulter och förhandlingar ska inledas om uppsägning av omkring 65 tillsvidareanställda medarbetare utanför Storstockholm.

Marieberg Media och Bonnier News Local avslutar samarbetet

Marieberg Media förser stora delar av Bonnier News-koncernen, och också flera andra mediebolag, med journalister för längre och kortare uthyrningsuppdrag. Verksamheten finns i dag i stora delar av landet.

Förhandlingar har inletts om att Marieberg Media, från och med hösten 2024, förlägger all verksamhet till Stockholm. Anledningen är att Bonnier News Local planerar att ta hand om vikariebemanningen i egen regi, vilket det också pågår förhandlingar om.

– I takt med att Bonnier News Locals verksamhet vuxit kraftigt de senaste åren, och i dag består av redaktioner på närmare 70 orter, har våra behov blivit allt svårare för Marieberg Media att tillgodose. När också ändringen i Lag om uthyrning av arbetstagare får full effekt i höst ser vi att komplexiteten tilltar ytterligare. Det gör att vi har fattat det här svåra beslutet, säger Pia Rehnquist, affärsområdeschef Bonnier News Local.

– Vi står inför nya förutsättningar vilket gör det naturligt att koncentrera verksamheten till Stockholmsområdet och den marknad som finns där. Det gör att vi behöver anpassa organisationen efter det, säger Paulina Holm, HR-direktör på Bonnier News och styrelseordförande i Marieberg Media.

Den planerade förändringen får stora konsekvenser för Marieberg Medias drygt 400 helårsanställda konsulter. Förhandlingar ska inledas om uppsägning av omkring 65 tillsvidareanställda medarbetare inom Marieberg Media på grund av arbetsbrist. Förändringen kommer också påverka medarbetare med tidsbegränsade anställningar och inhyrda för enstaka tillfällen.

– Varje beslut att säga upp medarbetare är känslomässigt och svårt. Vår prioritet är att hantera detta med öppenhet och respekt för våra medarbetare, säger Paulina Holm.

Marieberg Medias övriga kunder berörs inte av den planerade förändringen.

Marieberg Medias nya organisation föreslås träda i kraft hösten 2024. 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Paulina Holm, styrelseordförande Marieberg Media
076-126 10 11, paulina.holm@bonniernews.se

Pia Rehnquist, affärsområdeschef Bonnier News Local
070-378 10 42, pia.rehnquist@bonniernews.se