Grönt ljus för Gota Media och Bonnier News Local

Konkurrensverket har godkänt partnerskapet mellan Gota Media och Bonnier News Local och därmed slutförs affären.

Grönt ljus för Gota Media och Bonnier News Local
Anders Eriksson, vd Bonnier News, och Boine Gepertz, vd och koncernchef Gota Media

Under 2021 ingick Gota Media och Bonnier News Local en avsiktsförklaring gällande ett strategiskt partnerskap. Konkurrensverket har nu gett sitt godkännande och den 24 mars slutfördes därför affären. I och med detta blir Gota Media ägare till 20 procent av Bonnier News Local och Bonnier News Local förvärvar 30 procent i Gota Media.

Därmed tillträder Bonnier News vd, Anders Eriksson och Bonnier News Locals affärsområdeschef, Mikael Nestius som ledamöter i Gota Medias styrelse. Samtidigt tar Gota Medias vd och koncernchef, Boine Gepertz och styrelseordförande Bennie Ohlsson plats i Bonnier News Locals styrelse.

Målsättningen med partnerskapet är att långsiktigt trygga den lokala journalistiken i de bägge koncernernas utgivningsområden. Detta genom att åstadkomma en snabbare och än mer hållbar digital transformation, samt tillsammans stärka positionen på den svenska annonsmarknaden. Samarbetet kommer även skapa kostnadssynergier som möjliggör journalistiska satsningar och gör att bägge bolagen kan fortsätta att spela en betydelsefull roll för att hålla den lokala demokratin levande.

För ytterligare information, kontakta:

Boine Gepertz, vd och koncernchef Gota Media
0702-77 38 92, boine.gepertz@gotamedia.se

Bennie Ohlsson, styrelseordförande Gota Media
0703-59 92 97, bennie.ohlsson@gotamedia.se

Anders Eriksson, vd Bonnier News
08-738 19 21, anders.eriksson@bonniernews.se

Mikael Nestius, affärsområdeschef Bonnier News Local
0702-66 63 77, mikael.nestius@bonniernews.se

Fakta:

Gota Media är en framstående aktör inom svensk lokaltidningsjournalistik som står som ägare till högkvalitativa varumärken och starka lokaltidningar såsom Borås Tidning, Barometern, Smålandsposten, Blekinge Läns Tidning och Kristianstadsbladet. Bolaget ägs av de två stiftelserna, Stiftelsen Barometern i Kalmar och Tore G Wärenstams stiftelse i Borås.

Bonnier News Local, som samägs av Bonnier News och norska Amedia, är en ledande lokaltidningskoncern med verksamhet i södra Sverige och i Mellansverige. Koncernen är resultatet av ett tidigare samgående mellan före detta Mittmedia, Hall Media och HD-Sydsvenskan.