Givande diskussioner om kompetensförsörjning när mediebranschen samlades

Det var intensiva och givande diskussioner när mediebranschen samlades för att diskutera kompetensförsörjning inom journalistkåren. – Jag upplever att det var ett stort engagemang och att många var glada över att få träffas och diskutera den här för hela branschen viktiga frågan, säger Elsa Falk.

Givande diskussioner om kompetensförsörjning när mediebranschen samlades
Efter initiativ från Bonnier News samlades mediebranschen för att gemensamt diskutera kompetensförsörjning inom journalistkåren.

Mediebranschen har under flera år varit under press och målats upp som en bransch i kris. Den bilden stämmer inte längre, lönsamheten ökar och fler svenskar vill ta del av kvalitetsjournalistik. Men det är svårt att rekrytera duktiga journalister då det fortfarande finns en bild av att journalistyrket är osäkert och saknar framtidsutsikter.

Det här är ett problem för hela branschen och för att diskutera hur man gemensamt ska kunna vända skutan samlades stora delar av den svenska mediebranschen för ett tvåtimmarsmöte under onsdagen.

– Embryot till mötet var ett samtal mellan Peter Wolodarski, chefredaktör på Bonnier News-ägda Dagens Nyheter, och Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert  tidigt i våras. Man diskuterade då branschens rekryteringsproblem av journalister, i synnerhet sommarvikarier. Det ledde till att vi på Bonnier News tog initiativet till en branschträff för att diskutera möjliga gemensamma åtgärder, berättar Elsa Falk, kommunikationschef på Bonnier News.

Representanter från bland annat alla de stora mediehusen, universitet, högskolor och folkhögskolor, branschorganisationerna Tidningsutgivarna och Utgivarna samt Journalistförbundet, fick bland annat ta del av arbetslöshetssiffror från Arbetsförmedlingen och en paneldiskussion om hur det ser ut på landets journalistutbildningar. Dessutom genomfördes olika workshops där frågor om allt från hur bilden av journalistrollen stärks hos unga till hur mångfalden inom branschen ökas diskuterades.

– Jag upplever att det var ett stort engagemang och att många var glada över att få träffas och diskutera den här för hela branschen viktiga frågan, säger Elsa Falk.

Inom kort kommer en kärntrupp av representanter från hela branschen träffas för att gå igenom de idéer som kom fram under mötet, prioritera och besluta om nästa steg. Elsa Falk är dock tydlig med att det nu är branschen som gemensamt ska ta frågorna vidare.

– Även om Bonnier News tog initiativet till den här träffen så är det inte vårt projekt, det är ett branschgemensamt projekt. Och det känns som att branschen både har intresse av och mycket att vinna på att driva de här frågorna tillsammans, säger Elsa Falk.