Färre utgivningsdagar frigör resurser för att utveckla Tidningen Ångermanlands journalistik

Från och med 1 mars 2023 kommer Tidningen Ångermanland att ges ut tre dagar i veckan istället för sex dagar i veckan. Beslutet grundar sig på kostnadsbesparingar för tryck och distribution, där kostnaderna ökat dramatiskt den senaste tiden.

Färre utgivningsdagar frigör resurser för att utveckla Tidningen Ångermanlands journalistik

Genom förändringen kan det digitala nyhetsarbetet på Tidningen Ångermanlands sajt, som startades så sent som i december 2021, förstärkas genom att resurser frigörs till journalistik istället för tryck och distribution.

– Den fria oberoende journalistiken är vårt syfte och den behöver värnas. Med den här förändringen frigör vi resurser för att utveckla just journalistiken och erbjuda våra läsare och prenumeranter i Ångermanland en ännu bättre lokalbevakning, både nu och i framtiden, säger Oskar Nord, chefredaktör och ansvarig utgivare för Tidningen Ångermanland.

Bonnier News Local, som äger Tidningen Ångermanland, har det senaste året genomfört flera frekvensjusteringar med mycket goda resultat.

– Dessa har bidragit till att kostnader för tryck och distribution radikalt har sänkts. Det har skapat resurser som vi istället har kunnat lägga på att utveckla journalistiken samtidigt som redaktionerna har fått möjlighet att ytterligare fokusera på den digitala journalistiken, säger Carl-Johan Bergman, chef redaktionell verksamhet på Bonnier News Local.

Erfarenheten visar också att en stor del av prenumeranterna fortsätter sin prenumeration på papperstidningen, trots att antalet utgivningsdagar halveras, tack vare journalistiskt bra produkter.

– Vi har heller inte sett att annonsintäkterna påverkas då vi, med utgivning tisdag, torsdag och lördag, fortsatt kommer ut med papperstidningen de försäljningsmässigt bästa dagarna. Vi är övertygade om att det är så här vi skapar en hållbar affär som gynnar den journalistiska bevakningen över tid, säger Carl-Johan Bergman.

Förändringen börjar gälla 1 mars 2023.

Vid frågor, vänligen kontakta

Carl-Johan Bergman, chef redaktionell verksamhet Bonnier News Local
070 202 43 13, carl-johan.bergman@bonniernews.se

Oskar Nord, Chefredaktör och ansvarig utgivare Tidningen Ångermanland
070 462 77 50, oskar.nord@tidningenangermanland.se