Färre utgivningsdagar för fem av Bonnier News Locals titlar

För att säkerställa ytterligare digital transformation och långsiktig journalistisk utveckling, väljer Bonnier News Local att justera utgivningsfrekvensen för fem av sina papperstidningar. Våren 2023 kommer Smålänningen, Värnamo Nyheter, Falköpings Tidning, Västgöta-Bladet och Skaraborgs Läns Tidning gå i samma fotspår som flera av koncernens övriga titlar och gå till utgivning tre dagar i veckan.

Färre utgivningsdagar för fem av Bonnier News Locals titlar

Bonnier News Local har de senaste åren gjort flera frekvensjusteringar vilka alla har bidragit till att kostnader för tryck och distribution minskat kraftigt. Det har i sin tur påverkat titlarnas ekonomiska resultat positivt.

– Journalistiken är vår kärna och det är den vi vill värna. Samtidigt behöver vi optimera printaffären för att skapa långsiktig hållbarhet för våra papperstidningar och samtidigt säkerställa vår digitala transformation. Av de frekvensjusteringar vi redan genomfört har vi sett många goda effekter. Vi har till exempel kunnat säkerställa att redaktionerna har möjlighet att utveckla journalistiken och ytterligare digitalisera innehållsproduktionen. Mer och bättre lokaljournalistik helt enkelt, säger Carl-Johan Bergman, chef redaktionell verksamhet på Bonnier News Local.

Under våren kommer Smålänningen, Värnamo Nyheter och de så kallade VGT-titlarna – Falköpings Tidning, Västgöta-Bladet och Skaraborgs Läns Tidning –  alla gå ned till tredagarsutgivning.

– Smålänningen har haft en extremt stark digitalt tillväxt senaste året. Mycket tack vare de satsningar vi gjort med att digitalisera vår innehållsproduktion, där till exempel olika livesändningar mer eller mindre blivit vardag. Genom frekvensjusteringen kan vi öka det fokuset ytterligare, säger Anders Sjölin, chefredaktör och ansvarig utgivare för Smålänningen.

– VGT-titlarna kan genom frekvensjusteringen lägga ännu mer fokus på lokal kvalitetsjournalistik, vilket inte minst kommer accelerera vår digitala transformation, säger Adam Jönsson, chefredaktör och ansvarig utgivare för VGT-titlarna.

–  På Värnamo Nyheter ser vi att förändringen ger en möjlighet att frigöra arbetstid för att kunna fokusera ännu mer på att göra riktigt bra lokaljournalistik – för både webb och print, säger Hanna Källqvist, chefredaktör och ansvarig utgivare för Värnamo Nyheter.

Inga personalförändringar sker i och med frekvensjusteringarna.

Titlarnas nya utgivningsdagar

Smålänningen: Måndag, onsdag och fredag med start 1 mars 2023
VGT-titlarna: Måndag, onsdag och fredag med start 1 april 2023
Värnamo Nyheter: Tisdag, torsdag och lördag med start 1 maj 2023

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Bergman, chef redaktionell verksamhet Bonnier News Local
070-202 43 13, carl-johan.bergman@bonniernews.se