Bonnier Publications blir en del av Bonnier News

2022-05-18

Publications

Bonnier Group samordnar och Bonnier Publications blir ett affärsområde inom Bonnier News. Ambitionen är att stärka Bonnier News kvalitativa magasinsverksamhet, öka antalet prenumeranter samt skapa synergier inom gruppen. Genom samordningen stärks Bonnier News position på den nordiska mediemarknaden och Bonnier Publications digitala transformation accelereras.

Bonnier Publications blir en del av Bonnier News

Bonnierkoncernen samordnar och samlar all tidningsverksamhet under Bonnier News. Det blir resultatet när Bonnier Publications, som är en av Nordens ledande magasinskoncerner, blir en del av Bonnier News.

“Samgåendet mellan Bonnier News och Bonnier Publications är strategiskt viktigt. På det här sättet samlar vi krafterna inom Bonnierkoncernen, effektiviserar och skapar fokus för ett hållbart kunderbjudande framåt”, säger Stina Andersson, vd Bonnier Group.

“Nyhetsmedier har kommit långt i den digitala transformationen. Med stöd av Bonnier News stora kunskap, räckvidd och omfattande resurser, kommer vi kunna öka den digitala utvecklingstakten för våra magasinstitlar ytterligare”, säger Jesper Buchvald, CEO Bonnier Publications.

Samordningen ger också ökade möjligheter för korsvis försäljning och skapar ännu bättre förutsättningar för nya produkt- och tjänsteerbjudanden. Genom att samla Bonniers alla livsstilsvarumärken inom en verksamhet stärks också Bonnier News position som ledande nordisk mediekoncern.

“Bonnier Publications är ett framgångsrikt bolag med fantastiska varumärken inom bland annat vetenskap, historia, hälsa och do-it-yourself. Våra respektive verksamheter kompletterar varandra och samgåendet kommer att bidra till Bonnier News totala kunderbjudande. Jag ser stora möjligheter framåt”, säger Anders Eriksson, vd Bonnier News.

Samordningen av de bägge koncernerna kommer att inledas under våren 2022.

För ytterligare information, kontakta:

Stina Andersson, vd Bonnier Group,  stina.andersson@bonnier.se, 070-227 30 32

Jesper Buchvald, CEO Bonnier Publications, jesper.buchvald@bonnier.dk, +45 24698220

Anders Eriksson, vd Bonnier News, anders.eriksson@bonniernews.se, 08-738 19 21

Fakta:

Bonnier Publications är en ledande nordisk magasinskoncern som grundades i Danmark 1959. Koncernen förvärvades fullt ut av Bonnier Group 1983 och har ett 20-tal varumärken inom segmentet specialintressen i de nordiska länderna samt Nederländerna. Titlar såsom Illustreret Videnskap, Vi i Villa och Bo Bedre. Bonnier Publications har drygt 300 anställda.

Bonnier News är Sveriges största mediekoncern med varumärken som Expressen, Dagens Nyheter och Dagens industri. Sedan 2019 är bolaget, genom samgåendet med Bonnier Magazines & Brands, också ägare till titlar som Damernas Värld, Amelia och Teknikens Värld. Koncernen har närmare 8.000 medarbetare och verksamheter både i Norden, Centraleuropa och Baltikum.