Bonnier News vd till Svenskt Näringslivs verksamhetsstyrelse

Anders Eriksson, vd för Bonnier News och ordförande i Medieföretagen, har valts in i Svenskt Näringslivs verksamhetsstyrelse. – Ett viktigt kvitto på att grundläggande demokratifrågor och mediernas roll får allt större betydelse i näringslivet, säger Anders Eriksson.

Bonnier News vd till Svenskt Näringslivs verksamhetsstyrelse
Anders Eriksson, vd Bonnier News. Foto: Per Mikaelsson

Anders Eriksson har sedan 2022suttit i Svenskt Näringslivs styrelse, som består dels av ledamöter som utsesav stämman, dels av ledamöter som utses av föreningensmedlemsorganisationer. Han representerar Almega och dess förbundMedieföretagen, som samlar dagstidningar och tidskrifter, bokförlag, radio- ochTV-företag, biografer och filmdistributörer, tryckerier, kommunikationsbyråer,tidningsdistributions­företag, filmproducenter, skivbolag och dataspels­företag.Medieföretagen har omkring 600 medlemsföretag med cirka 36 000 anställda.

– Mediebranschen är en viktig delav näringslivet och ytterst vår demokrati, och kanske särskilt så nu med en såutmanande omvärld, säger Anders Eriksson.

– Jag hoppas att kunna bidra medbåde Medieföretagens och Almegas perspektiv. Tjänstesektorn växer och fårstörre och större betydelse i näringslivet. Beredskapsfrågor blir alltviktigare för företag och organisationer och här kan Medieföretagens medlemmarbåde lära av andra inom Svenskt Näringsliv, men också bidra med erfarenheterfrån våra verksamheter som ofta jobbar 24/7 och med oväntade förutsättningarinom exempelvis nyhetsförmedling.

Verksamhetsstyrelsen (VS) utses avstämman och består av totalt 15 ledamöter varav tre självskrivna: styrelsensordförande Jacob Wallenberg, ordförande för Investor, ordföranden förSME-kommittén (Små och medelstora bolag), Marie Svensson, vd Tjeders IndustriAB samt VD Jan-Olof Jacke. 

Styrelsen i sin helhet: Jacob Wallenberg,ordförande, Investor, MarieSvensson, vice ordförande Tjeders Industri, Tom Erixon, viceordförande, Alfa Laval Group, MarcusKristiansson, vice ordförande, ISS Facility Services, Anders Eriksson, BonnierNews, Jan-Olof Jacke,Svenskt Näringsliv, BjörnAlvengrip, Hallands Hamnar, Anders Fröberg, Borealis, Claes Hansson, GötenehusGroup, Yvonne Pernodd,Business Sweden, Maud Spencer,Svalson, Mikael Staffas,Boliden, Carin Stoeckmann,Byggmästar´n i Skåne, AndersSvensson, Stadium, och FredrikReinfeldt, Fredrik Reinfeldt AB.

Anders Eriksson är vd ochkoncernchef för Bonnier News sedan 2016 och bland annat också vd för DagensNyheter, Expressen, Dagens industri och Bonnier News Local. Han är ordförandeför branschorganisationen Tidningsutgivarna och för arbetsgivarorganisationenMedieföretagen, samt vice ordförande för Almega.

Vid frågor, vänligen kontakta: 

Anders Eriksson, anders.eriksson@bonniernews.se, 08-738 19 21