Bonnier News planerar avveckling av tryckeriet i Östersund

Bonnier News-ägda Bold Printing Mitt har inlett förhandlingar om en avveckling av bolagets tryckeri i Östersund. Anledningen är den minskande marknaden för tryckta tidningsprodukter, såväl egna som externa, som gör att bolaget måste se över sina kostnader. Nedstängningen av tryckeriet planeras till årsskiftet 2023/2024.

Bonnier News planerar avveckling av tryckeriet i Östersund
Jan Andersson, vd Bold Printing Mitt.

Bold Printing Mitt är ett av fyra tryckeriföretag inom Bonnier News-koncernen med anläggningar i Falun, Sundsvall, Örebro och Östersund. Företaget inledde förra veckan förhandlingar om en avveckling av tryckeriet i Östersund.

– Våra interna och externa tryckuppdrag har under en längre tid blivit färre, tryckts i lägre upplagor och i minskad utgivningsfrekvens. Den här utvecklingen har tyvärr accelererat det senaste året. För att kunna möjliggöra papperstidningens fortsatta framtid, är vi därför tvungna att se över våra kostnader. Vi har då tyvärr landat i att en avveckling av tryckeriet i Östersund kommer att vara nödvändig, säger Jan Andersson, vd Bold Printing Mitt.

Jan Andersson beskriver tryckeriets geografiska placering i förhållande till övriga anläggningar i bolaget som en av anledningarna till avvecklingen.

– Tryckeriet i Östersund är förhållandevis modernt, med en fantastisk personal och en effektiv produktionsprocess. Tyvärr är det geografiska läget inte optimalt sett till förutsättningarna för att framför allt kunna ta sig an externa uppdrag, säger Jan Andersson.

I Östersund trycks i dag Östersunds-Posten, Länstidningen Östersund, Tidningen Härjedalen, Ljusnan, Ljusdals-Posten, Hudiksvalls Tidning, Söderhamns-Kuriren samt Dagens industri (lokal upplaga, fredag och lördag).

– Vid en avveckling kommer vi att behöva se över hur vi kan fördela tryckningen av dessa tidningar på våra andra tryckerier, säger Jan Andersson. 

Förhandlingarna beräknas avslutas i mitten av oktober och en nedstängning planeras ske vid årsskiftet. Totalt berörs åtta tjänster som avvecklas i samband med den planerade nedstängningen.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan Andersson, vd Bold Printing Mitt
070-672 51 10, jan.andersson@bonniernews.se