Bonnier News planerar att konsolidera all logistikverksamhet i gemensamt bolag

Bonnier News helägda distributionsbolag Nim Distribution i Skåne AB byter namn till Bonway AB. Samtidigt har förhandlingar inletts om en verksamhetsövergång för koncernens distributionsbolag Prolog KB till Bonway AB från och med 1 maj samt en fusion mellan Bonnier News tredje distributionsbolag Hall Media Logistik AB och Bonway AB som beräknas vara klar under juni.

Bonnier News planerar att konsolidera all logistikverksamhet i gemensamt bolag

För att förtydliga och förenkla gentemot kunder och samarbetspartners, samlade Bonnier News under hösten 2023 all distributionsverksamhet under det gemensamma varumärket Bonway. Under 2024 utvidgas verksamheten när Tidningstjänst AB, TAB, integreras i Bonway, som i och med det blir Sveriges största distributör av morgontidningar. Redan nu tas nästa steg i utvecklingen av Bonway genom att byta namn på ett av Bonnier News tre distributionsbolag, Nim Distribution, till Bonway AB.

Samtidigt har förhandlingar inletts om dels en verksamhetsövergång för Prolog KB till Bonway AB, dels en fusion mellan Hall Media Logistik och Bonway AB. Ambitionen är att Bonnier News från och med juni 2024 ska ha all distributionsverksamhet samlad i ett gemensamt bolag, Bonway AB.

– Vi har haft ett nära samarbete mellan alla våra distributionsbolag de senaste fyra åren, inte bara verksamhetsmässigt utan också organisationsmässigt. Det har varit framgångsrikt och i somras tog vi ytterligare ett steg med en gemensam vd i samtliga tre bolag. Att vi nu planerar för en konsolidering av tre legala enheter till en är ett naturligt steg i utvecklingen, säger Philip Widner.

Om de föreslagna förändringarna går igenom kommer alla medarbetare inom Prolog KB och Hall Media Logistik AB att erbjudas anställning i Bonway AB. Förändringarna kommer också leda till bland annat minskade administrativa kostnader.

– Att vi blir ett gemensamt bolag kommer också göra det ännu enklare för våra kunder och partners, vilket så klart är positivt och bäddar för fortsatt utveckling av verksamheten, säger Philip Widner.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Philip Widner, vd Bonway
070-660 24 20, philip.widner@bonniernews.se