Bonnier News och Schibsted bildar gemensamt bolag för distributionslösningar inom e-handel

Bonnier News och Schibsted går ihop och bildar det samägda bolaget Sweship. Detta för att bistå den kraftigt växande e-handeln att nå ut med varor till svenska hem på ett effektivt sätt.

Bonnier News och Schibsted bildar gemensamt bolag för distributionslösningar inom e-handel

Svenska medieföretag har en lång historik av att dagligen dela ut morgontidningar till svenska hushåll. På senare tid har detta distributionsnätverk i allt större utsträckning börjat användas för att skicka varor för den växande e-handeln.

För att vidare utveckla denna verksamhet och för att på rätt sätt kunna stötta kunder inom ehandeln har Bonnier News och Schibsted nu beslutat att gemensamt bilda ett bolag som skall erbjuda innovativa distributionstjänster till svenska hushåll. Ambitionen är att bildandet av Sweship ska kunna skapa helt nya möjligheter för den kraftigt växande svenska näthandeln att snabbt nå ut med produkter hela vägen hem till kunderna.

– Vi upplever att det finns stora behov av mer effektiva, stabila och hållbara distributionslösningar på marknaden och det är detta vi hoppas tillgodose med vårt gemensamma bolag, säger Bonnier News VD Anders Eriksson.

– Vi har de senaste åren utvecklat flera nya distributionstjänster som varit framgångsrika. Nu ser vi att efterfrågan på dessa tjänster ökar starkt i Sverige, både från svenska och internationella kunder. Med en gemensam satsning tillsammans med Bonnier News kommer vi kunna möta denna, säger Schibsteds Sverigechef Raoul Grünthal.

Sweships verksamhet kommer inledningsvis att fokusera på den svenska marknaden. Inom Schibsted finns redan idag en väletablerad distributionsverksamhet i Norge med flaggskeppet Helthjem som sedan länge levererat distributionslösningar för paket hela vägen fram till norrmännens dörrar.

Bonnier News har, tillsammans med övriga lokaltidningskoncerner, via distributionsbolaget MTD framgångsrikt etablerat tjänsten Early Bird på den svenska e-handelsmarknaden. Sweship och Early Bird är två olika och oberoende tjänster men kommer att nyttja samma distributionsnät.

Sweship kommer inom kort att anmälas till relevanta konkurrensmyndigheter och är villkorat av dess godkännande.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Eriksson, VD Bonnier News, 08-738 19 21

Raoul Grünthal, VD Schibsted Sverige, 08-514 249 91