Bonnier News Local utser nya chefredaktörer för VGT- och Höglandstitlarna

Bonnier News Local stärker det lokala ansvaret för koncernens lokaltidningstitlar på Höglandet och i Västra Götaland. De åtta titlarna får framöver egna chefredaktörer och ansvariga utgivare. – Journalistiken är kärnan i allt vi gör och att finnas nära samhället och våra läsare är en viktig del av vår strategi, säger Carl-Johan Bergman, chef redaktionell verksamhet.

Bonnier News Local utser nya chefredaktörer för VGT- och Höglandstitlarna
Carl-Johan Bergman, chef redaktionell verksamhet. Foto: Christer Gallneby

I dag har de så kallade VGT-titlarna – Falköpings Tidning, Västgöta-Bladet, Skaraborgs Läns Tidning och Skövde Nyheter – en gemensam chefredaktör och ansvarig utgivare i Adam Jönsson. Likaså har de så kallade Höglandstitlarna – Tranås Tidning, Vetlanda-Posten, Smålands Dagblad och Smålands-Tidningen – en gemensam chefredaktör och ansvarig utgivare, Johan Hedberg. Titlarna är också de enda inom Bonnier News Local som i dag inte har egna chefredaktörer.

För att tidningarna ska kunna växa och utvecklas stärker Bonnier News Local nu det lokala ansvaret och utser chefredaktörer och ansvariga utgivare för respektive titel.

– Det här är helt i linje med Bonnier News Locals strategi, att vara lokala och tydligt närvarande på den ort respektive tidning bevakar. Förändringen harmoniserar också med intentionerna i det nya mediestödet, där lokaljournalistiken är i fokus, säger Carl-Johan Bergman.

– Ambitionen är att titlarna ska kunna utvecklas framåt och vi skapar på detta sätt hållbara produkter, vars journalistik drivs av chefredaktörer som helt och hållet kan fokusera på respektive titel och dess redaktion. Samtidigt vill jag passa på att betona att Johan Hedberg och Adam Jönsson gjort, och gör, ett otroligt bra arbete och att de är självklara nyckelspelare i den nya organisationen.

Redan nu är det klart att Adam Jönsson blir chefredaktör och ansvarig utgivare  för Falköpings Tidning medan Johan Hedberg får motsvarande ansvar för Tranås Tidning. Övriga sex tjänster utlyses och Carl-Johan Bergman ser fram emot både interna och externa sökande.

– Det här är väldigt roliga och viktiga tjänster där man får stort ansvar för att utveckla respektive titel, dess viktiga journalistik och också arbeta med att nå spännande målgrupper. Jag är övertygad om att vi kommer ha många bra kandidater att välja mellan, säger Carl-Johan Bergman.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Carl-Johan Bergman, chef redaktionell verksamhet Bonnier News Local
070-202 43 13, carl-johan.bergman@bonniernews.se