Bonnier News Local tar ytterligare steg mot automatiserad redigering

Bonnier News Local planerar att under våren 2024 införa automatiserad redigering av koncernens tidningar. I december förra året gjordes de första skarpa testerna och den första ai-redigerade sidan gick i tryck. – Nu är vi redo att ta nästa steg vilket känns väldigt spännande, säger Pia Rehnquist, affärsområdeschef.

Bonnier News Local tar ytterligare steg mot automatiserad redigering
Pia Rehnquist, affärsområdeschef Bonnier News Local. Foto: Per MIkaelsson

Redan 2021 inledde Bonnier News Local tester med nya verktyg och efter att den första ai-redigerade sidan trycktes för ett år sedan pausades projektet. Fokus lades då på att utveckla tekniken och få den mer tillförlitlig.

Nu bedöms resultatet vara tillräckligt bra och ett förslag håller på att förberedas om att under våren börja implementera automatiserad redigering. Förhandlingar om den föreslagna förändringen inleds under januari. Enligt förslaget ska implementeringen därefter ske etappvis. Till en början är det de av koncernens titlar som kommer ut fyra dagar eller färre i veckan som föreslås övergå till det nya arbetssättet.

– På många sätt är det här ett självklart vägval för oss och det kommer att få stor påverkan på vårt sätt att arbeta, säger Pia Rehnquist.

Exakt när alla koncernens titlar kan gå över till automatiserad redigering är för tidigt att säga. Likaså vilka konsekvenser det kommer få på organisationen.

– Vad vi vet är att vi hela tiden lägger allt större fokus på våra digitala kanaler, eftersom tappet i print fortsätter. Det här är ett sätt för oss att optimera print och med tiden kommer vi behöva bli fler som fokuserar på det digitala och färre som arbetar med print. Jag har därför all respekt för att det berör ganska många medarbetare vars arbetsuppgifter kommer förändras eller på sikt tas bort, säger Pia Rehnquist.

Vid frågor, vänligen kontakta

Pia Rehnquist, affärsområdeschef Bonnier News Local
070-378 10 42, pia.rehnquist@bonniernews.se