Bonnier News Local planerar för omorganisation på Skånska Dagbladet – stärker redaktionerna i Mellanskåne

Bonnier News Local vill förstärka sitt journalistiska fokus i Mellanskåne, det område där Skånska Dagbladet i dag är som starkast. Förhandlingar har därför inletts om bland annat flytt av resurser från Skånskans redaktion i Malmö till Eslöv. Samtidigt planeras en frekvensjustering av tidningen från utgivning sex dagar till tre dagar i veckan.

Bonnier News Local planerar för omorganisation på Skånska Dagbladet – stärker redaktionerna i Mellanskåne

Skånskan har länge haft tuffa ekonomiska utmaningar och har de senaste åren gått med kraftiga minusresultat. När det nya mediestödet träder i kraft nästa år väntas stödet minska rejält, vilket kommer få till följd att stora besparingar blir nödvändiga.

– Skånskan har, och kommer ha, en utmanande ekonomisk situation och då måste vi göra allt för att säkra det viktigaste vi har, alltså den unika journalistiken som Skånskans reportrar och redaktörer producerar i Mellanskåne. Där fyller Skånskan en mycket viktig funktion som vi måste värna, då tidningen är ensam om att bevaka området och dess kommuner, säger Carl-Johan Bergman, chef redaktionell verksamhet på Bonnier News Local. 

Förhandlingar har nu inletts om att bland annat stänga redaktionen i Sjöbo samt flytta tre tjänster –  chefredaktör, nyhetschef och ledarskribent – från redaktionen i Malmö till redaktionen i Eslöv. Den föreslagna nya redaktionella organisationen föreslås minska med åtta tjänster, varav merparten i dag finns i Malmö.

De föreslagna förändringarna ska bidra till att Skånskan stärker sin närvaro i det område där tidningen har sin verkliga bas, Mellanskåne.

–  Skånskans redaktion har en tuff tid framför sig. Vi kommer att sakna engagerade och duktiga kollegor. Samtidigt får vi nu möjlighet att fokusera på de tre kommunerna i Mellanskåne där Skånskan är och ska förbli Tidningen med stort ”T”: Eslöv, Höör och Hörby, säger Lena Philipson, chefredaktör och ansvarig utgivare och fortsätter:

– Det går just nu riktigt bra för Skånskan i den digitala utvecklingen i Mellanskåne, fler läser mer varje dag, och vi kommer leverera ännu bättre digital journalistik framöver – allt från nyheter och intervjuer till granskningar, livefotboll och poddar. 

I samband med att förhandlingen om en ny organisation inleddes förhandlades också en frekvensförändring av papperstidningen. Den är nu avslutad och förändringen innebär att Skånskan, från och med våren 2024, går från sexdagarsutgivning till tredagarsutgivning. 

– Vi har tidigare genomfört motsvarande frekvensjusteringar för andra av Bonnier News Locals titlar. Effekterna har varit väldigt goda och vi har till exempel kunnat säkerställa satsningar i det redaktionella arbetet. Samtidigt är den här typen av förändringar en förutsättning för att vi också ska kunna möjliggöra en långsiktig hållbarhet för våra papperstidningar. Vi vill så länge som möjligt kunna erbjuda våra kunder en fysisk tidning hem i brevlådan och med en sådan här förändring skapar vi möjligheter för det, säger Carl-Johan Bergman.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Carl-Johan Bergman, chef redaktionell verksamhet
070-202 43 13, carl-johan.bergman@bonniernews.se

Lena Philipson, chefredaktör och ansvarig utgivare Skånska Dagbladet
070-713 41 06, lena.philipson@skd.se