Bonnier News Local planerar flytta dalatidningarnas desk – titlarna ska få ökat ansvar

Bonnier News Local har inlett förhandlingar om att flytta dalatitlarnas gemensamma desk och lägga ansvaret för nyhetsbevakningen dagtid på respektive tidning. – På så sätt stärker vi det lokala engagemanget genom att ge redaktionerna fullt ansvar för nyhetsbevakningen under dagtid, säger Anna-Clara Welander, chef redaktionell verksamhet.

Bonnier News Local planerar flytta dalatidningarnas desk – titlarna ska få ökat ansvar

Den gemensamma desken är en del av Falu-Kurirens organisation men arbetar för samtliga dalatidningar: Falu-Kuriren, Borlänge Tidning, Dala-Demokraten, Mora Tidning, Nya Ludvika Tidning, Södra Dalarnes Tidning och Avesta Tidning. Nu planerar Bonnier News Local att flytta ansvaret för nyhetsbevakningen under dagtid till respektive titel.

– Desken har under många år haft ett regionalt perspektiv, men för att följa vår strategi så vill vi göra bevakningen än mer lokal. Därför vill vi nu flytta ut ansvaret under några av nyhetsdygnets viktigaste timmar till respektive titel, säger Anna-Clara Welander.

Samtidigt, menar Anna-Clara Welander, kan inte redaktionerna vara bemannade dygnet runt. Redan i dag sker nattbevakningen för samtliga Bonnier News Locals titlar från en desk i Sundsvall. Nu vill man alltså flytta också dalatidningarnas kvälls- och helgbevakning. Koncernens desk i Västerås, som i dag ansvarar för titlarna i Västmanland och Stockholm med omnejd, föreslås få det utökade ansvaret.

– Det är en väl fungerande desk, med en stark organisation som är van vid att bevaka flera olika områden under kvällar och helger. Genom förändringen minskar vi sårbarheten som finns i den nuvarande desken i Dalarna. På desken i Västerås kommer fler att vara i tjänst och det finns även en operativ arbetsledning som kommer bidra till att prioritera enklare vid stora nyhetshändelser, säger Anna-Clara Welander.

I samband med den föreslagna förändringen, planerar Bonnier News Local också att avveckla månadsmagasinet Pralin, som i dag följer med Falu-Kuriren, Borlänge Tidning, Nya Ludvika Tidning och Södra Dalarnes Tidning. Magasinets sista nummer planeras att ges ut i mitten av december. 

De föreslagna organisatoriska förändringarna kommer att få en påverkan på totalt sju tjänster och börja gälla 15 januari. 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anna-Clara Welander, chef redaktionell verksamhet, Bonnier News Local
070-538 35 42, anna-clara.welander@bonniernews.se

Mikael Nestius, affärsområdeschef Bonnier News Local
070-266 63 77, mikael.nestius@bonniernews.se