Bonnier News Local omorganiserar - Anna-Clara Welander blir ny Chef redaktionell verksamhet

För att kunna möta framtida behov och bli än mer rustade när det kommer till att attrahera en yngre generations läsare, genomför Bonnier News Local en omorganisation. I samband med detta tillträder Anna-Clara Welander rollen som Chef redaktionell verksamhet. Samtidigt skapas en grupp för redaktionell innehållsutveckling. Den nya organisationen ska börja gälla från och med 1 maj 2022.

Bonnier News Local omorganiserar - Anna-Clara Welander blir ny Chef redaktionell verksamhet

Bonnier News Local, som är ett affärsområde inom Bonnier News, består i dag av ett 40-tal lokala dagstidningar från norr till söder. I takt med att affärsområdet vuxit har nya behov identifierats och nu genomförs en omorganisation för att möta dessa.

– Vi behöver säkerställa att vår verksamhet är bättre anpassad till Bonnier News övergripande organisation. Vi vill också se till att vi är organiserade efter våra behov, som att till exempel attrahera och behålla den yngre generationens läsare, säger Mikael Nestius, affärsområdeschef.

I och med omorganisationen blir Anna-Clara Welander, nu affärschef Lifestyle inom affärsområde Expressen Lifestyle, ny Chef redaktionell verksamhet. Hon kommer bland annat ansvara för arbetsledning av ett tiotal chefredaktörer och rapportera till Pia Rehnquist, publicistisk chef. I och med detta lämnar Anna-Clara Welander Bonnier News ledningsgrupp, eftersom Local där redan representeras av både Mikael Nestius och Pia Rehnquist.

– Vi är otroligt glada att få välkomna Anna-Clara till Bonnier News Local. Hon har lång erfarenhet från flera ledande befattningar inom Expressen Lifestyle och kommer ha mycket att bidra med i bland annat vårt arbete för att nå fokusmålgruppen yngre läsare, säger Pia Rehnquist.

– Efter att ha jobbat med magasin och inom affärsområdet Expressen Lifestyle under många år, så känns det fantastiskt spännande att få möjligheten att kliva in i en för mig ny verksamhet. På bara tre år har Bonnier News Local utvecklats enormt. Jag ser verkligen fram emot att få vara med på förändringsresan framåt, säger Anna-Clara Welander.

Parallellt med uppdraget inom Bonnier News Local kommer Anna-Clara Welander ha fortsatt ansvar för att utveckla området featurejournalistik inom Bonnier News.

–  Mitt uppdrag kommer bli att inom Bonnier News få ut full potential av vårt befintliga featureinnehåll, men även se vad vi bör tillföra inom det området, för att stötta vår strategi framåt.

Carl-Johan Bergman och Cecilia Ekebjär, som i dag delar på det redaktionella ansvaret för affärsområdets olika varumärken, får liksom Anna-Clara Welander titeln Chef redaktionell verksamhet.

Omorganisationen medför också att ett antal övriga medarbetare inom Bonnier News Local får nya roller och ansvar. Dessutom inrättas en grupp för redaktionell innehållsutveckling som leds av Cecilia Ekebjär.

För ytterligare information, kontakta:

Anna-Clara Welander, tillträdande Chef redaktionell verksamhet, Bonnier News Local
0705-383542, anna-clara.welander@bonniernews.se

Mikael Nestius, affärsområdeschef Bonnier News Local
0702-66 63 77, mikael.nestius@bonniernews.se

Pia Rehnquist, publicistisk chef, Bonnier News Local
0703-781042, pia.rehnquist@bonniernews.se