Bonnier News Local och Gota Media inrättar gemensam organisation för redaktionell utveckling

Bonnier News Local och Gota Media utvecklar samarbetet och inrättar en gemensam organisation för redaktionell utveckling. Organisationen kommer att ledas av Anna-Clara Welander, chef redaktionell verksamhet på Bonnier News Local.

Bonnier News Local och Gota Media inrättar gemensam organisation för redaktionell utveckling
Pia Rehnquist, affärsområdeschef Bonnier News Local, och Mats Ehnbom, vd och koncernchef Gota Media

Bonnier News Local och Gota Media har ett djupgående samarbete och partnerskap sedan två år tillbaka. Nu tar bolagen ytterligare ett steg genom bildandet av en gemensam organisation för redaktionell utveckling.

– Vi har sedan starten av partnerskapet arbetat i olika strömmar för att tillsammans verkställa partnerskapets olika intentioner. I den redaktionella strömmen har flera olika initiativ tagits och medarbetare från Gota Media och Bonnier News samarbetar i olika forum gällande såväl innehållsutveckling, redaktionell ledning som utgivarforum. Det här blir en naturlig utveckling av samarbetet då vi ser att vi kan formalisera det gemensamma arbetet ytterligare, berättar Pia Rehnquist, affärsområdeschef Bonnier News Local.

– Det finns mycket kompetens inom både Gota Media och Bonnier News Local  och vi har under de två år som samarbetet pågått sett hur mycket vi kan lära av varandra och också effektivisera genom att samarbeta. Genom den nya organisationen ska vi uppfylla de behov av redaktionell utveckling, inklusive redaktionell analys, som finns i båda företagen, säger Mats Ehnbom, vd Gota Media.

Den nya organisationen kommer bestå av medarbetare från både Bonnier News Local och Gota Media. Arbetet kommer ledas av Anna-Clara Welander, chef redaktionell verksamhet Bonnier News Local. Hon kommer ha två redaktionella utvecklingschefer till sin hjälp, en med ansvar för innehåll och en med ansvar för produkt.

Det här är ett av flera steg som samarbetet mellan de båda lokaltidningskoncernerna tagit på sistone. Sedan en tid tillbaka delar Bonnier News Local och Gota Media plattformar och nyligen blev Gota Media en del av Bonnier News bundlade prenumerationspaket +Allt.

– Efter en månad med +Allt har vi redan 10 000 kunder som hoppat på erbjudandet. Det är ett väldigt fint gensvar på ett fantastiskt paket. +Allt är den största nyhet som vi kunnat presentera för våra prenumeranter på över tio år. Jag ser fram emot att se hur +Allt utvecklas framöver, säger Mats Ehnbom.

Den nya organisationen träder i kraft den 1 juli.

Vid frågor, vänligen kontakta

Pia Rehnquist, affärsområdeschef Bonnier News Local
070-378 10 42, pia.rehnquist@bonniernews.se

Mats Ehnbom, vd och koncernchef Gota Media
070-374 02 80, mats.ehnbom@gotamedia.se