Bonnier News Local förvärvar Tranåsposten

Tranås Posten AB byter ägare då Bonnier News Local tar över både den prenumererade lokaltidningen och dess systertidning, gratistidningen Boulevard.

Bonnier News Local förvärvar Tranåsposten

Tranås-Posten grundades 1918 och är en lokaltidning med veckoutgivning i Tranås med omnejd. Tidningens nuvarande ägare är ansvarig utgivare Jan Justegård samt annonschef Fredrik Söderholm. Tranås-Posten har cirka 3 400 betalande prenumeranter och dess gratistidning Boulevard ges ut varannan vecka.

“Vi har drivit Tranås-Posten i 30 år och nu är tiden rätt för nya krafter att ta vid. Det känns tryggt att lämna över ägarskapet till Bonnier News Local som är en stabil mediekoncern med stora kunskaper kring tidningsmakeri. Bonnier News Local värnar också om den lokala journalistiken”, säger Jan Justegård ansvarig utgivare Tranås-Posten.

Bonnier News Local är ledande när det kommer till lokaltidningar och äger mer än 40 varumärken, från Örnsköldsvik till Malmö. Under 2020 förvärvade Bonnier News Local mediekoncernen Hall Media, i köpet ingick både Tranås Tidning och gratistidningen Tranåsaktuellt.

”Tranås Posten är en välskött lokaltidning med lång historia. Under åren har man lyckats växa antalet printprenumeranter och bolaget har en stark lönsamhet. Vi ser nu möjligheter till samordning mellan Tranås-Posten och Tranås Tidning, i allt från delade lokaler till gemensamma system. Vi tror även att vi kan öka lönsamheten ytterligare genom att skapa synergier mellan gratistidningarna Boulevard och Tranåsaktuellt”, säger Mikael Nestius, affärsområdeschef Bonnier News Local.

Ägarbytet av Tranås Posten AB genomfördes den 9 november.

Kontakter

Mikael Nestius, affärsområdeschef Bonnier News Local
0702-66 63 77, mikael.nestius@bonniernews.se

Jan Justegård, ansvarig utgivare Tranås-Posten
0706-95 30 21, jan@tranasposten.se

Fredrik Söderholm, annonschef Tranås-Posten
0706-95 30 20, fredrik@tranasposten.se