Bonnier News integrerar Publications försäljningsorganisation

Bonnier Publications försäljningsavdelning blir en del av Bonnier News kommersiella avdelning. Samtidigt blir försäljningsdirektör Frederik Ohl direktrapporterande till Bonnier News CCO Alexander Lydecker. – På så sätt kommer vi stärka vårt samarbete ytterligare och skapa strategiskt viktiga synergier i hur vi arbetar på den danska marknaden, säger Alexander Lydecker.

Bonnier News integrerar Publications försäljningsorganisation
Alexander Lydecker, CCO Bonnier News, och Frederik Ohl, försäljningsdirektör Bonnier Publications.

För omkring ett år sedan blev Bonnier Publications, som bedriver magasinverksamhet i framför allt Danmark, en del av Bonnier News. Nu flyttas ansvaret för hela Bonnier Publications annonsaffär in under CCO Alexander Lydeckers ledning.

Frederik Ohl, försäljningsdirektör på Bonnier Publications, kommer från och med nu rapportera direkt till Alexander Lydecker och också ingå i ledningsgruppen för Bonnier News försäljningsavdelning.

– Danmark är generellt en strategisk viktig position utifrån den nordiska mediemarknaden, då mycket av de större medieköpen i Norden planeras och köps från Köpenhamn. I och med att vi nu växer i storlek både organisatoriskt och med produkt och räckvidd även utanför landsgränserna, vill vi att Bonnier News blir en naturlig del i större sammanhang på den nordiska mediekartan. Vi ser att detta har strategiskt stor potential och jag ser mycket fram emot att vi nu med full kraft påbörjar vårt arbete för att stärka Bonnier News position med våra kollegor i Danmark, säger Alexander Lydecker.

– Omorganisationen kommer att få stor betydelse för Bonnier Publications. Från och med nu kommer vi inte bara att vara en del av Bonnier News-familjen, vi kommer också att ha ett nära samarbete med ett av Nordens största och viktigaste medieföretag. Resurserna och kompetensen vi genom Bonnier News får tillgång till är bäst i klassen och det blir ett stort lyft inom allt från teknik till kommersiella produkter, säger Frederik Ohl.

Bonnier Publications bedriver verksamhet i hela Norden, liksom Nederländerna och Tyskland. I och med omorganisationen stärks nu närvaron på de nordiska marknaderna, menar Frederik Ohl. 

– För säljorganisationen innebär det också nya kollegor, bättre teknik, nya produkter och möjlighet att komma in på marknaden med ett nordiskt kvalitetserbjudande som är oöverträffat. Det är väldigt positivt.

Organisationsförändringen börjar gälla omgående.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Alexander Lydecker, CCO Bonnier News
073-518 60 92, alexander.lydecker@bonniernews.se

Frederik Ohl, Försäljningsdirektör Bonnier Publications
+45 317-101 12, frederik.ohl@bonnier.dk