Tidnings AB Marieberg, ett dotterbolag till Bonnier News Group AB, offentliggör ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande om 12 kronor per aktie till aktieägarna i Readly International AB (publ).

Tidnings AB Marieberg ("Bonnier News" eller "Budgivaren"), ett av Bonnier News Group AB helägt dotterbolag (Bonnier News Group AB tillsammans med dess direkta och indirekta dotterbolag, "Bonnier News Group"), offentliggör härmed ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Readly International AB (publ) ("Readly" eller "Bolaget") att överlåta samtliga aktier i Readly till Bonnier News för 12 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Aktierna i Readly är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Tidnings AB Marieberg, ett dotterbolag till Bonnier News Group AB, offentliggör ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande om 12 kronor per aktie till aktieägarna i Readly International AB (publ).
Foto: Readly

Tidnings AB Marieberg, ett dotterbolag till Bonnier News Group AB, offentliggör ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande om 12 kronor per aktie till aktieägarna i Readly International AB (publ).

För mer information, inklusive det fullständiga pressmeddelandet, vänligen besök www.offer-to-read.com.