Positiv digital utveckling bidrog till ökade kommersiella intäkter för Bonnier News 2022

Bonnier News kommersiella intäkter steg under 2022, främst tack vare ökade digitala prenumerations- och annonsintäkter. Totalt har koncernen nu 1,6 miljoner prenumeranter där de digitala snart är lika många som bundlade/print. – Trots ett utmanande år så lyckades vi leverera ett riktigt starkt resultat och en positiv utveckling inom våra affärsområden, som alla visar tillväxt inom de digitala prenumerationsintäkterna, säger Alexander Lydecker, CCO.

Positiv digital utveckling bidrog till ökade kommersiella intäkter för Bonnier News 2022

Bonnier News tog stora kliv under 2022, bland annat genom att samordna arbetet med de kommersiella intäkterna under en och samma verksamhet. Det gav effekt för koncernen som kan summera året med en positiv utveckling av de kommersiella intäkterna.

De totala läsarintäkterna uppgick till 4 438 miljoner kronor, en ökning med 28 miljoner kronor. De digitala prenumerationsintäkterna ökade med 16 procent medan print gjorde ett marginellt tapp med 2 procent. Totalt har Bonnier News-koncernen nu 1,6 miljoner prenumerationer, där de digitala snart är lika många som bundlade/print.

– Vi har jobbat hårt hela året och gjort stora förändringar inom läsarintäktsverksamheten som bidragit till den positiva utvecklingen. Vi har en ny gemensam organisation för koncernens läsaraffär som också har säkerställt ett ännu närmare samarbete med vår tech-organisation. Samtidigt har vi inlett ett arbete för att uppnå synergier tillsammans med annonsförsäljningsverksamheten, berättar Alexander Lydecker.

Han framhåller också tekniska förflyttningar som kommer vara väldigt viktiga för koncernen framöver.

– Det handlar om gemensam inloggning för våra prenumeranter och att vi flyttat in Expressen och Dagens Nyheter i samma kundplattform. Detta möjliggör att vi kan erbjuda en helt ny typ av prenumerationspaket, där vi kan erbjuda våra läsare flera av våra titlar i en och samma prenumeration, säger Alexander Lydecker.

Annonsintäkterna uppgick till 2 125 miljoner kronor, en marginell minskning med 6 miljoner kronor från året innan. Dagens Nyheter, Dagens industri och Bonnier News Local nord visade tillväxt under året.

– Vi växte också inom strategiskt viktiga områden såsom native, verksamheten inom vår egen Brand Studio, och programmatic, förklarar Alexander Lydecker.

Också inom annonsförsäljningsverksamheten har Bonnier News gjort organisatoriska förändringar för att möta framtidens utmaningar. En ny gemensam organisation för den nationella försäljningen sjösattes under året och ett arbete med att effektivisera och förändra arbetssättet mot mindre kunder inleddes.

För mer information, vänligen kontakta

Alexander Lydecker, CCO Bonnier News
08-738 25 92, alexander.lydecker@bonniernews.se