Positiv digital affär bäddar för ännu ett starkt resultat för Bonnier News Local

En positiv utveckling av den digitala affären bidrar till ökade intäkter och ett starkt resultat för Bonnier News Local 2022. De totala intäkterna uppgår till 3,1 miljarder kronor och resultatet landar på 174 miljoner kronor.

Positiv digital affär bäddar för ännu ett starkt resultat för Bonnier News Local

Både de digitala prenumerations- och annonsintäkterna utvecklas positivt under året liksom antalet digitala prenumeranter, som ökar med 13 procent. Dessa faktorer bidrar till att intäkterna ökar med drygt tre procent jämfört med året innan. Även om resultatet, 174 miljoner kronor, är starkt är det en tillbakagång jämfört med året innan (207 miljoner kronor), vilken främst drivs av ökade kostnader inom produktion samt satsningar inom redaktionell verksamhet och tech med ökade utvecklingskostnader som följd.

– Vi levererar ett bra resultat, trots oroligheter i omvärlden. Årets tre första kvartal var väldigt starka med positiv utveckling av såväl prenumerations- som annonsintäkter, främst digitala. Under hösten började dock lågkonjunkturen göra sig påmind. Vi har också kämpat med skenande papperspriser vilket påverkar resultatet kraftigt, säger Mikael Nestius, affärsområdeschef Bonnier News Local.

Under året tas flera beslut för att optimera printaffären och säkerställa resurser till redaktionella satsningar, bland annat genom att flera titlar går ned i antal utgivningsdagar samt att några gratisprodukter läggs ned.

– Genom dessa förändringar har vi kunnat säkerställa att redaktionerna har möjlighet att utveckla journalistiken och ta viktiga steg i den digitala transformationen. På så sätt kan vi leverera mer och bättre lokaljournalistik, säger Mikael Nestius.

Bonnier News Local får under 2022 totalt 295,6 miljoner kronor i statliga stöd fördelade på stöd för lokal journalistik (25,1 miljoner kronor), driftstöd (225 miljoner kronor), redaktionsstöd (42,7 miljoner kronor) och stöd för tidningsdistribution vid varannandagsutdelning av post (2,8 miljoner kronor). Stöden ökar med knappt 47 miljoner kronor där ungefär hälften kan härledas till koncernens förvärv av Skånska Dagbladet och Tranås-Posten.

– De stöd vi får är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda lokaljournalistik över hela landet och utföra det demokratiska uppdrag vi som mediebolag faktiskt har, säger Mikael Nestius.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Nestius, affärsområdeschef Bonnier News Local
070 266 63 77, mikael.nestius@bonniernews.se