Klartecken för partnerskapet mellan Gota Media och Bonnier News Local

Tidigare i år ingick Gota Media och Bonnier News Local en avsiktsförklaring gällande ett strategiskt partnerskap - nu är det korsvisa ägandet formaliserat.

Klartecken för partnerskapet mellan Gota Media och Bonnier News Local

Målsättningen för de bägge mediehusen är att tillsammans accelerera den digitala transformationen och skapa synergier som möjliggör investeringar i kvalitativ lokaljournalistik.

Gota Media är en framstående aktör inom svensk lokaltidningsjournalistik och står som ägare till kvalitativa varumärken och starka lokaltidningar såsom Borås Tidning, Barometern, Smålandsposten, Blekinge Läns Tidning och Kristianstadsbladet. Bolaget ägs av de två stiftelserna, Stiftelsen Barometern i Kalmar och Tore G Wärenstams stiftelse i Borås.

Bonnier News Local, som samägs av Bonnier News och norska Amedia, är en ledande lokaltidningskoncern med verksamhet i södra Sverige och i Mellansverige. Koncernen är resultatet av ett tidigare samgående mellan f.d. Mittmedia, Hall Media och HD-Sydsvenskan.

Idag blev det klart att Gota Media och Bonnier News Local formaliserat partnerskapet via ett korsvist ägande. Genom detta blir Gota Media 20-procentig ägare av Bonnier News Local och Bonnier News Local erhåller 30 procent i Gota Media.

”Nu ser vi fram emot att komma igång på allvar med ett strategiskt partnerskap med Bonnier och Amedia. Vi delar grundläggande värderingar och synen på vårt publicistiska uppdrag och tillsammans kan vi skapa bra förutsättningar för att utveckla den lokala journalistiken genom gemensamma investeringar i teknik och kompetens. Det kommer ge oss möjligheter till nya lösningar och bra erbjudanden både till läsare och annonsörer som även stärker affären", säger Boine Gepertz, vd Gota Media.

”Vi har under hösten fört diskussioner gällande detaljerna kring vårt samarbete och det känns bra att vi nu är överens. Jag är övertygad om att det här kommer stärka bägge bolagen och ser fram emot att tillsammans med Gota Media skapa bästa nyttan för våra läsare, annonsörer och medarbetare. En välmående lokaljournalistik bidrar till ett demokratiskt, hållbart och inkluderande samhälle”, säger Anders Eriksson, vd Bonnier News.

"Vi har en stark tro till att partnerskapet mellan Gota Media, Bonnier och Amedia kommer att få en mycket positiv betydelse för utvecklingen av svensk landsortspress. Starka lokaltidningar är en ytterst väsentlig del av vårt demokratiska samhälle", säger Bennie Ohlsson, styrelseordförande i Gota Media.

”Inom Amedia är vi mycket glada över att partnerskapet med Gota Media nu är klart. Det kommer gynna både Bonnier News Local och Gota Medias lokaltidningars konkurrenskraft och skapa förutsättningar för fortsatt framgångsrik svensk lokaljournalistik i en föränderlig omvärld”, säger Anders Opdahl, CEO och koncernchef Amedia.

Målsättningen med partnerskapet är att trygga den lokala journalistiken i bägge koncernernas utgivningsområden. Man vill åstadkomma en snabbare digital transformation, samt tillsammans stärka positionen på den svenska annonsmarknaden. Samarbetet kommer också att skapa kostnadssynergier som möjliggör för journalistiska satsningar.

Affären förutsätter ett godkännande av Konkurrensverket.

Kontakter

Boine Gepertz, vd och koncernchef Gota Media, +46 702 77 38 92
Anders Eriksson, vd Bonnier News, +46 8 738 19 21
Bennie Ohlsson, styrelseordförande Gota Media, +46 703 59 92 97
Anders Opdahl, CEO och koncernchef Amedia, +47 99 21 46 28