Mer hållbar distribution och utökad arbetstid för tidningsbud när Falköpings Tidning byter utgivningsdagar

Bonnier News Local byter utgivningsdagar för Falköpings Tidning. Från och med 29 januari nästa år kommer tidningen att ges ut tisdag, torsdag och lördag istället för måndag, onsdag och fredag. Samtidigt utökas distributörernas arbetstid när all distribution av VGT-titlarna ska utgå från Falköping.

Mer hållbar distribution och utökad arbetstid för tidningsbud när Falköpings Tidning byter utgivningsdagar
Foto: Jonas Larsson

I dag har både Falköpings Tidning, Västgöta-Bladet och Skaraborgs Läns Tidning tredagarsutgivning och når läsarna måndag, onsdag och fredag. Distributionen utgår från tre orter: Falköping, Skara och Tidaholm. Detta gör distributionsverksamheten svårbemannad för Bonway som sköter utdelningen. Därför har Bonnier News Local beslutat om en förändring som dels ska ge distributörerna utökad arbetstid och dels ska bidra till en mer hållbar tidningsdistribution. 

Förändringen innebär att Falköpings Tidning byter utgivningsdagar till tisdag, torsdag och lördag. 

– För Falköpings Tidnings läsare betyder förändringen att de återigen kommer få tidningen på lördagar, något som togs bort 2012. Det är vi övertygade om kommer att vara uppskattat, säger Adam Jönsson, chefredaktör och ansvarig utgivare på Falköpings Tidning.

Samtidigt ska all distribution av de tre titlarna utgå från Falköping. Detta medför att tidningsbuden får utökade arbetstider då utdelningen av de tre tidningarna sker sex dagar i veckan istället för tre dagar.

– Med den här förändringen möjliggör vi mer arbetstid för våra tidningsbud. Det ger en större möjlighet till försörjning, en ännu bättre samhörighet med kollegor och närmare till arbetskamratskap, säger Philip Widner, vd för Bonway.

Förändringen får också till följd att antalet fordon som används av distributörerna kan reduceras kraftigt. Samtidigt avvecklas två lokaler som i dag bara nyttjas tre dagar per vecka.

– Totalt sett gör den här förändringen det möjligt för oss att trygga en hållbar distribution av såväl tidningar som paket över tid, inte minst då vi kommer få lättare att rekrytera personal när vi kan erbjuda mer och bättre arbetstid, bättre arbetsmiljö och förhoppningsvis också bättre gemenskap. Att vi också kan öka beläggningen på färre fordon och färre lokaler bidrar så klart till en mer hållbar distribution, säger Philip Widner.

Förändringen får en påverkan på antalet tidningsbudstjänster. Totalt är det 17 tjänster som berörs.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Philip Widner, vd Bonway
070-660 24 20, philip.widner@bonniernews.se

Adam Jönsson, chefredaktör och ansvarig utgivare, Falköpings Tidning
070-160 43 42, adam.jonsson@vgt.se