Grönt ljus för Bonnier News förvärv av HSS Media

2024-05-17

Dagens Nyheter

Bonnier News förvärv av HSS Media har i dag godkänts av Konkurrens- och Konsumentverket. Genom affären blir Bonnier News, genom affärsområdet Dagens Nyheter, ägare till HSS Media med tidningarna Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten.

Grönt ljus för Bonnier News förvärv av HSS Media
Tom Westermark, vd Harry Schaumans Stiftelse, Peter Wolodarski, chefredaktör och affärsområdeschef Dagens Nyheter och Stefan Wikman, ordförande Harry Schaumans Stiftelse. Foto: Linus Lindholm

– Det positiva beskedet från KKV var i enlighet med våra förväntningar och vi ser mycket fram mot att nu börja jobba tillsammans. Bonnier News och Dagens Nyheter kommer att kunna skapa goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av journalistiken samt en långsiktig utgivning av tidningarna, säger Peter Wolodarski, chefredaktör och affärsområdeschef för Dagens Nyheter.

Affären innebär att Bonnier News köper samtliga aktier i HSS Media av Harry Schaumans Stiftelse (HSS) och att tidningarna blir en del av koncernens affärsområde Dagens Nyheter. 

– Framöver kommer vi att fokusera på tidningstitlarna för journalistiken och på vårt koncernnamn när det gäller kommersiella frågor, säger Peter Wolodarski. 

Genom att tillföra kompetens och kraft, till exempel med utnyttjande av Bonnier News gemensamma plattformar, teknik- och produktutveckling är ambitionen att ytterligare stärka såväl de tidigare HSS Media-titlarnas journalistiska som kommersiella positioner ytterligare.

 – Vi är mycket nöjda över att denna betydelsefulla affär nu är godkänd. Bonnier News och Dagens Nyheters erfarenheter av digitalisering av nyhetsmedier kommer att möjliggöra att Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten kan förbli livskraftiga tidningar och förvalta sitt viktiga uppdrag som kulturbärare och identitetsskapare i Österbotten och i Svenskfinland, säger Stefan Wikman, styrelseordförande i HSS.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Peter Wolodarski, chefredaktör och affärsområdeschef Dagens Nyheter

peter.wolodarski@dn.se

Stefan Wikman, styrelseordförande, Harry Schaumans Stiftelse

+358 40 769 82 23, stefan.wikman@investia.fi

Harry Schaumans Stiftelse (HSS) är grundad 1933 och har som uppgift att stödja vetenskap, utbildning och kultur på svenska i Österbotten. HSS förvaltar en förmögenhet om cirka 80 miljoner euro placerad i fastigheter och värdepapper. HSS har varit tidningsägare sedan 1988 då stiftelsen köpte Vasabladet. 

HSS Media-koncernen bildades 1997. I koncernen ingår tidningarna Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten, samt den tvåspråkiga radiokanalen Radio Vaasa och marknadsföringsbyrån Seger Marketing. HSS Medias omsättning år 2023 var cirka 17 miljoner euro och koncernen sysselsätter ca 140 personer.

Bonnier News är Sveriges ledande nyhetsaktör och Nordens största mediekoncern, helägt av Bonnier Group AB, i sin tur ägt av familjen Bonnier med en publicistisk tradition sedan år 1804. Bland koncernens över 200 varumärken finns några av Sveriges största och mest välkända tidningar så som Dagens Nyheter, Expressen och Dagens industri. Bonnier News är, genom Dagens Nyheter, tillsammans med den finländska föreningen Konstsamfundet ägare till Hufvudstadsbladet Ab med tidningarna Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Borgåbladet.