De gav liv åt nedlagda järnmalmsgruvan – får NA:s kulturpris 2022

Konstgruppen The non existent Center tilldelas NA:s kulturpris på 50 000 kr för att de tagit över Ställbergs gruva och fyllt det med högkvalitativ kultur.

De gav liv åt nedlagda järnmalmsgruvan – får NA:s kulturpris 2022
Foto: Gabriel Rådström

Sedan 2017 får NA:s läsare nominera kandidater till kulturpriset. I år kom runt 80 bidrag in, ändå är det en enad jury som tilldelar priset till Ställbergs gruva.

– De hade höga ambitioner redan när de flyttade in i gruvan 2012. Men med separata, vitt skilda egna karriärer och små ekonomiska resurser, har det krävts mycket ihärdighet. I år firar de 10-årsjubileum i Ställbergs gruva och har mer än väl bevisat att de dels är här för att stanna och dels lever upp till de höga ambitionerna, säger Sofia Gustafsson, kulturchef på NA, som satt i juryn tillsammans Anders Nilsson, chefredaktör, Jerry Prütz, kultur- och nöjesreporter, och Emma Larsson, kultur- och nöjeskrönikör.

NA:s kulturpris har delats ut sedan 1980. Enligt stadgarna ska det gå till en eller flera personer i ett aktivt skapande skede av hög klass, även den eller de som främjat sådan verksamhet kan belönas. Ytterligare ett kriterium är att man är verksam i eller har anknytning till Örebro län.

– Det är viktigt att kulturen får leva i hela Sverige. The non existent Center bidrar verkligen till det. En konstgrupp som gett liv till en avfolkningsort med hjälp av kultur på högsta verksnivå, säger Anders Nilsson, chefredaktör NA.

Juryns motivering:

Under tio år har föreställningar genomförts med en verkshöjd av nationell klass. Numera finns också en internationell residensverksamhet. Utöver det genomförs vandringar, berättarkvällar, föredrag och gemensamma måltider. Detta har resulterat i just den där mötesplatsen som Sveriges avfolkningsorter skriker efter sedan butikerna bommat igen och det offentliga samhället svikit.
NA:s kulturpris 2022 tilldelas konstgruppen The non existent Center för kultursatsningen i Ställbergs gruva. Gruppen får priset för att med utsträckt hand skapat liv i samklang med både natur, samhälle och kulturhistoria. För att ha skapat en samtida berättelse i det som länge såg ut att vara ett avslutat kapitel."

Årets pris delas ut på NA:s kulturgala på Hjalmar Bergmanteatern i Örebro senare i höst.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Sofia Gustafsson, kulturchef, 070 387 46 43, sofia.gustafsson@na.se

Anders Nilsson, chefredaktör, 019 15 53 33, anders.nilsson@na.se

Carl-Oscar Sjögren, Verksamhetsledare och konstnärlig ledare073-567 60 90, carloscar@stallbergsgruva.se

Eric Sjögren, Verksamhetsledare och konstnärlig ledare073-525 41 06, eric@stallbergsgruva.se