Bonnier News skapar ny organisation för läsarintäkter

I våras blev det klart att Bonnier News samlar verksamheterna för koncernens svenska läsarintäkter i en central organisation under ledning av Alexander Lydecker. Under hösten har arbete pågått med att genomlysa den nya verksamheten och utveckla nya arbetssätt.

Bonnier News skapar ny organisation för läsarintäkter

”Vi håller på att bygga en snabb och skalbar organisation som ska kunna växa samtidigt som vi fortsätter att ta marknadsandelar. Många har under de senaste månaderna jobbat intensivt med det här och jag är djupt imponerad över mina medarbetares stora kapacitet. Jag är också övertygad om att vi tillsammans håller på att skapa något unikt”, säger Alexander Lydecker, CCO Bonnier News.

Bonnier News svenska läsaraffär omsätter redan idag drygt 3,5 miljarder årligen. Målsättningen är att forma en modern organisation som har förutsättningar att inom en 10-årsperiod dubbla koncernens totala prenumerationsintäkter, med ett delmål att under de kommande 3 åren dubbla de digitala intäkterna.

Den nya verksamheten föreslås att organiseras i tvärfunktionella team där personal- och arbetsledaransvar separeras. De 21 teamen kommer att jobba inom 3 övergripande områden; ”Intag”, ”Engagemang & churn” och ”B2B, försäljning & support”. Totalt kommer organisationen bestå av nästan 300 medarbetare som arbetar med Bonnier News cirka 100 varumärken.

“Jag tror enormt mycket på det här nya arbetssättet som grundar sig på ett tätt samarbete mellan våra medarbetare inom tech, analys, redaktion och affär. Den operativa modell vi tagit fram bygger på kontinuerlig förbättring, vilket är en framgångsfaktor för att vi ska nå våra högt ställda mål”, säger Lina Hallmer, CTO Bonnier News

Förhandlingar med Bonnier News fackklubbar kring organisationsförändringen har inletts. Ambitionen är att ha den nya verksamheten på plats den 17 januari 2022.

Kontakter

Alexander Lydecker, CCO Bonnier News
Epost: alexander.lydecker@bonniernews.se
Tel: 0735-18 60 92

Lina Hallmer, CTO Bonnier News
Epost: lina.hallmer@bonniernews.se
Tel: 0708-60 18 81