Bonnier News planerar att utvidga distributionsnätverket Bonway

Bonnier News har för avsikt att från och med 1 november 2024 ta över distributionsverksamheten från Tidningstjänst AB (TAB) för att driva den vidare i egen regi. Fackliga förhandlingar har inletts och går förslaget igenom blir Bonway det största distributionsnätverket av morgontidningar i Sverige.

Bonnier News planerar att utvidga distributionsnätverket Bonway

Tidningstjänst AB har under många år ansvarat för utdelningen av Bonnier News tidningar från Västernorrland till Dalarna. Som ett resultat av ett strategiskt beslut om att själva vilja styra över och utveckla verksamheten, har förhandlingar nu inletts om att Bonnier News Local tar över distributionsverksamheten från TAB.

– TAB har varit en mycket kompetent och framgångsrik leverantör för Bonnier News Local under många år, och vi är oerhört nöjda med samarbetet. Men vi bedömer att det är ett bra tillfälle nu att ta över verksamheten för att få bättre förutsättningar framöver att utveckla distributionsaffären och optimera distributionen tillsammans med TAB:s kompetenta personal. Därför har vi nu inlett förhandlingar gällande vår avsikt att ta över TAB:s verksamhet från och med 1 november nästa år, säger Stina Morlin, affärsområdeschef för Bonnier News Logistics & Production.

– Bonnier News avser nu att driva distributionsverksamheten i egen regi. Vi har ett gott samarbete med Bonnier News och räknar med att fram till november 2024, och med bästa kvalitet, fortsätta leverera morgontidningen i de områden vi verkar. Då vår kompetenta personal fortsätter sitt framtida arbete i Bonniers News regi, ser vi att verksamheten kommer fortsätta på samma sätt som tidigare och att läsaren ska få samma fina upplevelse som vanligt, säger Leif Persson, vd Tidningstjänst AB

Om förslaget går igenom kommer personalen som i dag arbetar för TAB att erbjudas anställning i ett av Bonnier News Locals bolag.

Bonnier News har under den senaste tiden samordnat sin distributionsverksamhet inom ramen för Bonway och satsar framåt för att skala en växande paketaffär tillsammans med Early Bird, som man deläger tillsammans med fem andra medieföretag. 

Förändringen innebär att Bonway blir den största distributören av morgontidningar i Sverige, och når ut till närmare en tredjedel av alla hushåll i Sverige. 

Om Bonway

Bonway, en del av Bonnier News, bedriver verksamhet inom distribution och logistik, har hög geografisk täckning och över 150 års erfarenhet av distribution. Bonway står för bättre logistik. Vi levererar punktligt och hållbart i hela Sverige, främjar schyssta arbetsvillkor och bygger goda relationer med våra kunder. Läs mer på www.bonway.se.

Om Bonnier News

Med över 2 000 journalister är Bonnier News Sveriges ledande nyhetsaktör och Nordens största mediekoncern. Bland våra cirka 200 varumärken finns en rad av Sveriges största och mest välkända tidningar. Vår journalistik når varje dag ut till en publik bestående av 6 miljoner läsare, användare, lyssnare och tittare. Vi är stolta förvaltare av familjen Bonniers tradition av oberoende publicistik sedan 200 år och har deras uppdrag att förädla och utveckla vår roll i det svenska samhället. Läs mer på www.bonniernews.se.

Om Tidningstjänst AB

Tidningstjänst AB, TAB, är det äldsta aktiebolaget inom Posten och bildades 1969 för att organisera gemensam utdelning av dagstidningar. TAB har en stark regional förankring med huvudkontor i Stockholm. Verksamheten är utspridd över en stor del av landet och är uppdelad på sex distributionsområden. TAB:s viktigaste kunder är morgontidningsföretagen. Varje morgon delar TAB:s drygt 700 tidningsdistributörer ut drygt 100 000 tidningsexemplar samt veckotidningar/tidskrifter samt mindre paket. TAB fungerar också som en kundservice till tidningsföretagens abonnenter vad avser utdelning, dessutom utförs packsals- och adresseringsuppdrag. TAB åtar sig också att distribuera annat gods tillsammans med tidningarna. Läs mer på www.tab.se.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Stina Morlin,
Affärsområdeschef, Bonnier News Logistics & Production
Tel: 070-620 10 29, stina.morlin@bonniernews.se

Leif Persson
Vd, Tidningstjänst AB
Tel: 0730-93 81 52, leif.persson@tab.se