Bonnier News lanserar nytt räckviddspaket – ska ge 65% nettoräckvidd i en eftertraktad målgrupp under sju dagar.

Nordens största mediehus, Bonnier News, lanserar ett nytt räckviddspaket vars syfte är att med enkel och relevant paketering erbjuda annonsörerna hög räckvidd under sju dagar. Med det nya paketet hoppas koncernen ge annonsörerna ett relevant alternativ till andra räckviddsmedier som tv, radio och utomhus.

Bonnier News lanserar nytt räckviddspaket – ska ge 65% nettoräckvidd i en eftertraktad målgrupp under sju dagar.

 

Räckviddmedier som tv och utomhus, vilka historiskt sett har varit duktiga på att snabbt och effektivt förenkla och paketera sina produkter efter annonsörernas behov, står inför olika typer av utmaningar. Trycket från annonsörer att köpa räckvidd är stort och det kan vara svårt att med kort framförhållning få det utrymme som krävs.

Mitt i detta ser Bonnier News, vars olika varumärken når majoriteten av Sveriges befolkning, stora möjligheter. Med ett helt nytt annonspaket vill Bonnier News ge marknaden en ny form av räckviddspaketering som på allvar ska kunna konkurrera med tidigare självklara val.

– Vi har tagit fram ett relevant paket som marknaden enkelt kan jämföra med andra medier och förhoppningsvis också se storheten i, säger Paul Brandenfeldt, försäljningsdirektör på Bonnier News.

Med Bonnier News nya räckviddspaket når annonsörerna minst 65 procent nettoräckvidd i utvald målgrupp, a-25–64 år, med en frekvens på 4.

– Det är en extremt effektiv kampanj under en vecka genom vår samlade produktportfölj, däribland Dagens Nyheter, Expressen och de omkring 40 lokala titlarna, säger Paul Brandenfeldt.

När efterfrågan på andra räckviddsmedier är hög är Bonnier News nya paket, som ger synlighet i display, tv och print, ett mycket attraktivt alternativ för Sveriges annonsörer, menar Paul Brandenfeldt.

– Bonnier News nyhets- och lifestyle-medier finns nära människor var de än befinner sig – via mobilen, paddan, datorn eller våra tidningar. Paketet ger hög räckvidd över hela landet och bra frekvens på kort tid. Vi tror att det här är ett oerhört starkt och konkurrenskraftigt alternativ för annonsörer som både vill skapa snabb försäljning och öka varumärkeskännedom över hela landet. För oss är det viktigt att visa marknaden att det finns andra starka alternativ när de gamla beprövade kanalerna inte alltid räcker till, säger Paul Brandenfeldt.

Vid köp av paketet i sin helhet ingår en crossmedia-mätning från Kantar Sifo som verifierar kampanjens levererade nettoräckvidd. 

Räckviddspaketet når marknaden med start i dag 3 maj.

Vid frågor, vänligen kontakta

Paul Brandenfeldt, försäljningsdirektör Bonnier News
072–588 25 91, paul.brandenfeldt@bonniernews.se