Bonnier News köper HSS Media

2024-02-21

Dagens Nyheter

Bonnier News köper den österbottniska mediekoncernen HSS Media med tidningarna Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten. De österbottniska tidningarna kommer att ingå i Bonnier News affärsområde Dagens Nyheter. – HSS Medias tidningar har en nyckelroll för svenskspråkig kultur i Österbotten. Vi tror att Bonnier News och Dagens Nyheter kan skapa goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av journalistiken samt en långsiktig utgivning av tidningarna, säger Peter Wolodarski, chefredaktör och affärsområdeschef för Dagens Nyheter.

Bonnier News köper HSS Media
Peter Wolodarski, chefredaktör och affärsområdeschef Dagens Nyheter och Niklas Nyberg, chefredaktör och vd för HSS Media framför porträtt av Harry Schauman. Foto: Linus Lindholm

Affären innebär att Bonnier News köper samtliga aktier i HSS Media av Harry Schaumans Stiftelse (HSS). 

– Försäljningen till Bonnier News tryggar den svenskspråkiga tidningsutgivningen i Österbotten och skapar ytterligare långsiktiga förutsättningar för kvalitetsjournalistiken att utvecklas. Bonnier News är en resursstark, mycket erfaren och professionell ny ägare som med sina resurser kan stärka tidningarna, säger Stefan Wikman, styrelseordförande i HSS. 

-Vi är mycket stolta över att få ta över ansvaret som ägare till HSS Media. Koncernen är välskött, lönsam, har kommit långt i sin digitala transformation och har framförallt en stark position och viktig uppgift i det österbottniska samhället. Genom att tillföra kompetens och kraft, till exempel genom att dra nytta av Bonnier News gemensamma plattformar, teknik- och produktutveckling hoppas vi kunna stärka såväl HSS Medias journalistiska som kommersiella position ytterligare, säger Anders Eriksson, vd för Bonnier News.

I villkoren för affären ingår en utgivningsgaranti, som innebär att Bonnier News kommer att ge ut tidningarna Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten i minst tio år framöver.  

 – Vi vet att Bonnier News och Dagens Nyheter är otroligt måna om journalistiken i stort och de är också kända för en stark vilja att bevara lokaljournalistiken. Det här går hand i hand med våra egna värderingar. Vi ser fram emot att våra tidningar kommer in i ett större sammanhang som ger ett mervärde för våra österbottniska läsare, exempelvis genom att Bonnier News tidningar kan vara en del av våra tidningars prenumerationsutbud, säger Niklas Nyberg, chefredaktör och vd för HSS Media. 

För Bonnier News innebär förvärvet också ett tydligt kulturellt åtagande.

– Bonnier News har en tydlig vision i att som långsiktig medieägare värna det fria ordet och oberoende journalistik, men även att bidra till ett demokratiskt, hållbart och inkluderande samhälle. HSS Medias verksamhet ligger helt i linje med den visionen och är dessutom en betydande bärare av den finlandssvenska kulturen, säger Anders Eriksson, vd för Bonnier News.  

Även lokalradiostationen Radio Vaasa och marknadsföringsbyrån Seger Marketing ingår i affären.

Affären förutsätter godkännande av Konkurrens- och konsumentverket.

Harry Schaumans Stiftelse (HSS) är grundad 1933 och har som uppgift att stödja vetenskap, utbildning och kultur på svenska i Österbotten. HSS förvaltar en förmögenhet om cirka 80 miljoner euro placerad i fastigheter och värdepapper. HSS har varit tidningsägare sedan 1988 då stiftelsen köpte Vasabladet. 

HSS Media-koncernen bildades 1997. I koncernen ingår tidningarna Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten, samt den tvåspråkiga radiokanalen Radio Vaasa och marknadsföringsbyrån Seger Marketing. HSS Medias omsättning år 2023 var cirka 17 miljoner euro och koncernen sysselsätter ca 140 personer.  

Bonnier News är Sveriges ledande nyhetsaktör och Nordens största mediekoncern, helägt av Bonnier Group AB, i sin tur ägt av familjen Bonnier med en publicistisk tradition sedan år 1804. Bland koncernens över 200 varumärken finns några av Sveriges största och mest välkända tidningar så som Dagens Nyheter, Expressen och Dagens industri. Bonnier News är, genom Dagens Nyheter, tillsammans med den finländska föreningen Konstsamfundet ägare till Hufvudstadsbladet Ab med tidningarna Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Östnyland (under namnändring till Borgåbladet).

Vid frågor, vänligen kontakta:

Stefan Wikman, styrelseordförande, Harry Schaumans Stiftelse
+358 40 769 82 23, stefan.wikman@investia.fi 

Peter Wolodarski, chefredaktör och affärsområdeschef Dagens Nyheter
peter.wolodarski@dn.se

Niklas Nyberg, chefredaktör och vd för Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten
+358 50 368 85 77, niklas.nyberg@hssmedia.fi 

Talespersonerna är anträffbara efter presskonferensen.

Information till redaktionerna:

HSS och Bonnier News ordnar en presskonferens på Vasabladets redaktion i Vasa, Hovrättsesplanaden 23, idag onsdag 21.2  kl.11.30 finsk tid, kl.10.30 svensk tid. Det går att delta i presskonferensen även på distans genom följande länk: https://us06web.zoom.us/j/82250099589?pwd=kS1MFBg2xTHv_5-A3PbZV_Tes3eyhg.9kxFDE5WAYA6QkiJ

Pressbilder kan laddas ner här: https://bit.ly/HSS-Media

Vänligen uppge fotograf: Linus Lindholm

Fler bilder från Vasabladets redaktion publiceras cirka kl.10. 

Vid frågor som gäller presskonferensen, vänligen kontakta:

Elli Flén, kommunikationskonsult, 

+358 40 741 64 11, elli.flen@losvikflen.com