Bonnier News inleder förhandlingar om vidareutveckling av sin kommersiella verksamhet

Bonnier News har i dag inlett fackliga förhandlingar om att ta ytterligare steg för att samordna sina verksamheter för läsarintäkter och annonsförsäljning under en gemensam avdelning. Man avser också att öka samarbetet mellan den nya kommersiella avdelningen och Bonnier News techorganisation. Genom omorganisationen vill man effektivisera, hitta nya arbetssätt samt öka kunskapsdelningen mellan team och avdelningar.

Bonnier News inleder förhandlingar om vidareutveckling av sin kommersiella verksamhet

Under 2021 gjordes en omorganisation inom Bonnier News som samlade de svenska delarna av koncernens läsarintäktsverksamhet i en central organisation. I och med detta fick Alexander Lydecker det övergripande ansvaret för såväl läsar- som annonsintäkter. Ambitionen var att skapa helhetssyn och möjliggöra för ytterligare tillväxt inom Bonnier News samlade läsaraffär. Man såg också att annons- och läsarintäktsverksamheterna skulle kunna samspela och dra nytta av varandra.

Nu tar Bonnier News ytterligare ett steg och har för avsikt att skapa en samlad intäktsorganisation där annons- och läsarverksamheterna tydligare integreras. Man avser också att öka samarbetet med Bonnier News techavdelning.

– Vi ser stor potential att öka våra kommersiella intäkter, från både läsare och annonsörer. Fram till nu har vi jobbat med kunder och produkter i silos, men genom den här samordningen skapar vi synergier och ökade chanser till större kunskapsutbyte, säger Alexander Lydecker, CCO Bonnier News.

Ambitionen med organisationsförändringen är att den nationella annonsverksamheten ska bli ännu mer kundorienterad, med en optimerad struktur och arbetssätt samt med ett tätare samarbete med läsarverksamheten. Man ser också möjlighet för Bonnier News Locals försäljningsorganisation att förändra sitt arbetssätt, då samarbete med externa försäljningsbolag föreslås få en större betydelse. Övergripande syftar omorganisationen till att man ska bli effektivare och hitta nya arbetssätt samt öka kunskapsdelningen mellan team och avdelningar.

Målet med förändringen är att bli en medieorganisation i världsklass sett ur ett kommersiellt perspektiv.

– Vi vill kombinera det bästa från Bonnier News avdelningar för annons- och läsarintäkter för att skapa en optimerad och effektiv organisation. Vi vill modernisera, förnya strukturer och få läsaraffär, annonsförsäljning och tech att jobba närmare varandra. Genom detta hoppas vi öka farten för gemensam förflyttning och utveckling, säger Alexander Lydecker.  

Förhandlingar med fackliga parter har inletts i dag. Avsikten är att den nya organisationen ska vara på plats i januari 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Alexander Lydecker, CCO Bonnier News, 073-518 60 92