Bonnier News fortsätter satsningen på produktutveckling och AI – anställer Jan Helin som ansvarig

Som ett led i Bonnier News storsatsning på produktutveckling med AI i fokus anställer koncernen SVTs programdirektör Jan Helin som ny Director of Product Strategy and AI. Helin kommer ingå i Bonnier News koncernledning och börjar sitt nya uppdrag den 1 november.

Bonnier News fortsätter satsningen på produktutveckling och AI – anställer Jan Helin som ansvarig

Rollen som Director of Product Strategy and AI är nyinrättad och Jan Helin kommer att ansvara för utveckling och implementering av Bonnier News produktstrategi, den koncernövergripande produktutvecklingen samt riktlinjer och användning av AI inom Bonnier News innehålls- och tjänsteutveckling.

– Vi har kommit en bra bit i vårt arbete med att få ihop våra olika plattformar där +Allt, som vi lanserade under våren, är en del i det arbetet. Men vi kommer behöva satsa än mer på produktutveckling och även utveckla hur vi arbetar med AI. Jan Helin har stor kunskap och gedigen erfarenhet från såväl publicistiskt arbete som från affärs- och produktutveckling. Med Jan i laget accelererar vi farten på vårt utvecklingsarbete ytterligare och jag är naturligtvis oerhört glad över att han tackat ja till uppdraget hos oss, säger Anders Eriksson, vd Bonnier News.

– Jag ser mycket fram emot mitt nya uppdrag för Bonnier News. De har gjort en imponerande resa såväl affärsmässigt som publicistiskt de senaste åren till en position som ostridigt epicentrum för svensk journalistik. Det är hedrande att erbjudas en plats i det teamet. Potentialen för produktutveckling framåt är fantastisk inom Bonnier News, inte minst mot bakgrund av möjligheterna med AI, säger Jan Helin.

Jan Helin har tidigare varit chefredaktör, vd och ansvarig utgivare på Aftonbladet och affärsområdeschef för medier i koncernledningen för Schibsted Sverige innan han tillträdde som programdirektör på SVT 2016. Han tillträder sin nya tjänst den 1 november 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Helin, tillträdande Director of Product Strategy and AI Bonnier News, jan.helin@svt.se, 070-214 74 74

Anders Eriksson, vd Bonnier News, anders.eriksson@bonniernews.se, 08-738 19 21