Bonnier News erbjudande till aktieägarna i Readly är nu avslutat

Bonnier News (genom Tidnings AB Marieberg) lämnade den 5 december 2022 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Readly. Bolaget har även tidigare meddelat att man är ny majoritetsägare i Readly. Den 23 mars 2023, avslutades den sista förlängningen av acceptperioden och idag, den 27 mars 2023, meddelas att erbjudandet är avslutat. Bonnier News är nu ägare till 75,4 procent av aktiekapitalet i Readly.

Bonnier News erbjudande till aktieägarna i Readly är nu avslutat
Foto: Readly

Bonnier News kommer fortsatt att arbeta för att driva Readly framåt samt verka för att genomföra de åtgärder som man tror vara rätt för bolaget. Bolaget avser att inom en snar framtid begära att Readly kallar till en extra bolagsstämma där man kommer att föreslå en ny styrelsesammansättning.

Bonnier News kommer också att fortsätta att arbeta mot att överlåta de icke-nordiska delarna av Readly till Cafeyn Group. Hur och när detta kan komma att ske är ännu inte beslutat.

Denna transaktion påverkar inte Bonnier News dagliga verksamhet och företagen är fortsatt två separata bolag. Bonnier News fortsätter sträva efter att uppnå över 90 procent av aktierna i Readly.

Mer information finns på www.offer-to-read.com