Bonnier News vision

Vi drivs av att stärka det fria ordet och bidra till ett demokratiskt, hållbart och inkluderande samhälle. 

Bonnier News uppdrag

Som Nordens ledande medieföretag hjälper vi medborgare och organisationer att fungera i ett demokratiskt samhälle. Våra journalister rapporterar, granskar och berättar om vår tids frågor. Vi inspirerar och skapar affärer genom möten, produkter och tjänster.

Fakta

Bonnier News är Sveriges ledande nyhetsaktör, omsätter 9,7 miljarder kronor och har över 8.000 anställda vara 2.000 journalister. Bolaget har sin kärna i dagstidningarna Dagens Nyheter, Expressen och Dagens industri och har de senaste åren befunnit sig i en stark tillväxtfas.

Affärsområdet Bonnier News Local, bildat 2020, samlar idag ett 40-tal lokala dagstidningar från Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan i söder till Örnsköldsviks Allehanda i norr. I Bonnier News ingår även tidigare Bonnier Magazines & Brands, numera en del av affärsområdet Expressen Lifestyle. Affärsområdet Bonnier News Business består i Sverige av tidningen Dagens industri och ett 20-tal branschtitlar, och utanför Sverige av en rad affärstidningar i bland annat Danmark, Polen och Slovenien samt företag inom utbildning och professionella tjänster.

Sedan 2022 ingår Bonnier Publications, som bedriver magasinsverksamhet i framför allt Danmark, som ett eget affärsområde i Bonnier News.

I affärsområde Bonnier News Logistic & Production bedrivs distributions- och tryckeriverksamhet inom varumärken som till exempel Bold, Prolog, Nim Distribution och Hall Media Logistik, och också viss e-handel.

Bonnier News värderingar

Engagemang

Vi drivs av att bidra till journalistik och innehåll som når och berör många. Vi bygger långsiktigt goda relationer till kollegor, användare, kunder och samarbetspartners.

Integritet

Vi står upp för det fria ordet och värnar den oberoende journalistiken. Vi välkomnar att bli granskade såsom vi granskar andra. Vi upprätthåller god etik, behandlar alla respektfullt och lever upp till Bonnier News värderingar.

Transparens

Vi verkar för ett öppet samhälle. Vi inkluderar, tar tillvara andras åsikter, delar med oss av information och kunskap. Vi uppmuntrar till samarbete och kommunikation inom och mellan varumärken och avdelningar.

Affärsmässighet

Våra affärer finansierar vår journalistik. Vår lönsamhet säkrar våra långsiktiga satsningar. Vi lyssnar på läsare, kunder och marknader och identifierar ständigt nya affärsmöjligheter med dem och hållbarhet i fokus.

För det fria ordet.

Allt vi gör ska bidra till det fria ordet för ett demokratiskt, inkluderande och hållbart samhälle – från utveckling av nya produkter och tjänster till tech, försäljning, journalistik, juridik, kommunikation och organisation. Det är ett ständigt pågående uppdrag.

Bonnier News ägare

Bonnier News ägs av Bonnier Group, som i sin tur ägs av familjen Bonnier – Nordens största mediefamilj. Bonnier Group omfattar bl a även bokutgivning och förlagsverksamhet samlad i Bonnier Books, fastighetsägande och utveckling i Bonnier Fastigheter samt investeringsverksamheten Bonnier Ventures.

Bonnier News historia inom Bonnier

Bonnier News förvaltar över 100 år av publicistiskt arv och många av våra tidningar har rötter som går långt tillbaka i familjen Bonniers historia. Vi har våra rötter i dagspressen men har genom åren utvecklats till ett medieimperium med allt från tidskrifter och affärspress till lokaltidningar och nischprodukter.