Allmänna villkor för deltagande i konferenser

Dessa allmänna villkor gäller för deltagande i konferenser som arrangeras under ett antal olika varumärken som ingår i mediekoncernen Bonnier News (“Villkoren”). Villkoren gäller mellan anmäld deltagare (“kunden”) och Bonnier News AB, org.nr. 559080-0917, (“Bonnier News”, “vi” eller “oss”).

Övriga villkor:

Allmänna villkor

Villkor konferenser

Villkor utbildningar

Villkor för medlemskap i affärsnätverk

General terms and conditions

Terms and conditions conferences

Terms and conditions education

Konferenserna arrangeras under följande varumärken:

Aktuell Hållbarhet, Dagens Industri, Dagens Media, Dagens Medicin, Dagens Samhälle, Dagligvarunytt, Fond & Bank, Market,Resumé, Byggindustrin (Construction Summit) och Fastighetsnytt (Business Arena).

Genom att kunden registrerar sig för en konferens bekräftar kunden att hen läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren samt att hen har tagit del av Bonnier News personuppgiftspolicy.

Åtagande och syftet med konferensen

Konferenserna tillhandahålls kunden i egenskap av näringsidkare eller annars med avseende på dennes yrkesprofession.

Konferenserna sponsras av företag som är verksamma inom den bransch som är aktuell eller annars berörs av ämnet för den specifika konferensen. Konferenserna syftar till att dels tillhandahålla kunden en relevant och professionell kunskapsöverföring inom det aktuella ämnesområdet, dels att skapa en plattform för en framtida relation mellan kunden och oss samt mellan kunden och konferensens samarbetspartners (eventuella medarrangörer, sponsorer, utställare) före, under och/eller efter avslutad konferens. Målet är att relationen mellan å ena sidan kunden och oss samt kunden och konferensens samarbetspartners sker via de kontaktvägar/-uppgifter som kunden anger vid anmälan till en konferens.

Konferensens ämne, tidpunkt, plats, samarbetspartners mm

Vid kundens registrering sker ett val av vilken konferens kunden väljer att delta vid. Konferenserna kan äga rum på anvisad plats eller digitalt, vilket framgår i samband med anmälan. På konferensens hemsida finns aktuella uppgifter om konferensens ämnen, talare, tidpunkter för konferensen, platsen där den hålls, medverkande samarbetspartners m m. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i konferensprogrammet fram till dagen när konferensen äger rum.

Kunden är medveten om att konferensen vid särskilda fall kan behövas genomföras digitalt trots att den initialt skulle genomföras på anvisad plats. Kunden kommer i sådana fall informeras om detta i förväg.

Hinder att delta vid konferens

Kundens registrering av deltagande vid konferensen är bindande. Rätten att delta vid en konferens kan dock överlåtas av kunden till annan person om detta anmäls till det varumärke som arrangerar konferensen innan konferensen äger rum (se kontaktuppgifter nedan). Sådan person behöver dock, för att få delta vid konferensen, även för egen del bekräfta att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren samt att hen har tagit del av Bonnier News personuppgiftspolicy.

Namnskyltar

Vid konferenser där kunden deltar på plats kan namnskylt tillhandahållas tillsammans med andra deltagares namnskyltar för kunden att själv hämta sin namnskylt. För det fall kunden inte önskar en namnskylt eller att den blir synlig för andra deltagare, vänligen meddela oss det (se kontaktuppgifter nedan).

Bilder m.m.

Vi kan komma att använda bilder, inspelat material m.m. från konferensen för att informera om kommande events, där kunden i egenskap av deltagare vid konferensen kan förekomma. Genom att acceptera dessa villkor lämnar kunden sitt medgivande till nyttjandet enligt lagen om namn och bild i reklam (1978:800).

Behandling av personuppgifter

I samband med att kunden anmäler sig till en konferens kommer vi samla in personuppgifter tillhörande kunden, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, m.m.. Läs mer om hur kundens personuppgifter behandlas i Bonnier News personuppgiftspolicy.

Cookies

Avseende användning av cookies på konferensens hemsida hänvisas till Bonnier News cookiepolicy.

Utvärdering av konferens

Utvärdering av konferensen är en del av konferensen. Utvärderingen är värdefull för oss för att möta kunders önskemål och för att kunna utveckla och förbättra våra konferenser. Efter avslutad konferens kan vi därför komma att kontakta kunden via e-post för att fråga om kunden vill utvärdera konferensen. Deltagande i utvärderingen är givetvis helt frivilligt.

Force majeure

Vi har rätt att ställa in konferensen för det fall genomförandet av konferensen påverkas av omständighet som ligger utanför vår kontroll, såsom strejk, brand, naturkatastrof, krigshandling, myndighets åtgärd eller kursledares plötsliga sjukdom. Vi har även rätt att ställa in konferensen om vi på grund av sådan omständighet bedömer att genomförande av konferensen innebär risk för människors hälsa eller liv.

Om konferensen ställs in enligt ovan erbjuds kunden att delta i en annan konferens för samma kostnad alternativt att erhålla återbetalning av konferensavgiften. Ersättningar därutöver utbetalas inte.

Kontakt

Dagens Industri

e-post: kundservice@di.se, telefon: 08-573 651 00

Aktuell hållbarhet, Dagens Media, Dagens Medicin, Resumé, Fond & Bank

e-post: kundservice@bbm.bonnier.se, telefon: 08-409 320 10

Construction Summit (Byggindustrin) och Business Arena (Fastighetsnytt)

hemsida: https://www.fastighetsnytt.se samt http://www.constructionsummit.se/, e-post: kundservice@fastighetsnytt.se telefon: 08-409 320 02

Dagens Samhälle

hemsida: www.dagenssamhalle.se, e-post: kundservice@dagenssamhalle.se, telefon: 08-409 320 10

Market och Dagligvarunytt

hemsida: https://hakonmedia.se/kontakta-oss/, e-post: kundservice@bbm.bonnier.se, telefon: 08-409 320 10

Publicerad:

2022-02-01